C------------------------------G
yaad laagal ga yaad laagal ga
C--------A#----------D------G
rangal tujhyat yaad laagal ga
C-----------------------------G
vaas hyo usaat yei kasturicha
C-----------A#----------D------G
chakhlaya vaar gwaad laagal ga
D#-----------------------------------A#
chaand bhasato disaach maavlaya laagal
D#------------------------------------A#
aas laagali manaat kaalvaya laagal ga

Cm---------------------------G
yaad laagal ga yaad laagal ga
Cm-------A#---------D------G
rangal tujhyat yaad laagal ga
Cm--------------------------G
vaas hyo usaat yei kasturicha
Cm--------A#----------D------G
chakhlaya vaar gwaad laagal ga

Cm--------------------------------A#
sangvana bolvana man zurtay durum
A#--D#-A#-D#--G#-----------G
palataya taltay valtay maag firun
Cm--------------------------------A#
sajal ga dhajal ga laaj kaajal saaral
A#------D#--A-------D#---G#-------G
yendhal he gondhalal laad laad gel harun
D#----------------------------A#
bhalal as uraat paalvaya laagal
D#-------------------------------A#
odh laagali manaat chalvaya laagal

C------------------------------G
yaad laagal ga yaad laagal ga
C--------A#----------D------G
rangal tujhyat yaad laagal ga
C-----------------------------G
vaas hyo usaat yei kasturicha
C-----------A#----------D------G
chakhlaya vaar gwaad laagal ga