Hi everyone. I need guitar chords for Yashomati maiya se bole nandalala, Film: Satyam shivam Sundaram. PLZZZZZ!