hey guys

here r the chords 4 sar ke yeh pahar by none other than strings

so happy stringing


G C F C G
sar kiye pahar dariyaao ki geherio main tujhe dhoonda hai
G C F C G
aa bhi ja ek bar mere yaar se na looto mere maan ka karrar
G C F C G
sar kiye pahar dariyaao ki geherio main tujhe dhoonda hai
G C F C G
aa bhi ja ek bar mere yaar se na looto mere maan ka karrar
C G
ho gaya hai tume se pyar x2
F C G
mere yaar se na looto mere maan ka karrar x2

-e-|-----------|---------7-|-8-8(S)7-7(S)5-5(S)3-|-----------|
-B-|--8(S)10-8-|--8(S)10---|---------------------|-5-5^6v5-3-|
-G-|-7---------|-7---------|---------------------|-----------|
-D-|-----------|-----------|---------------------|-----------|
-A-|-----------|-----------|---------------------|-----------|
-E-|-----------|-----------|---------------------|-----------|

-e-|--------------|----------19-|-19^21v19-12^13v12-|-10------------15-|
-B-|---15(S)17-15-|---15(S)17---|-------------------|---13-12-13-12----|
-G-|-15-----------|-15----------|-------------------|------------------|
-D-|--------------|-------------|-------------------|------------------|
-A-|--------------|-------------|-------------------|------------------|
-E-|--------------|-------------|-------------------|------------------|

Am F C G
jidhar bhi dheku tu he nazar aati hai
Am F C G
akhe band kar loo to tu aur kareeb ati hai
Am F C G
jidhar bhi dheku tu he nazar aati hai
Am F C G
akhe band kar loo to tu aur kareeb ati hai
F C G
mere yaar se na looto mere maan ka karrar x2

Am F C G
kush bu teri mujhe choo jo jati hai
Am F C G
mere mann main kasa yeah deep jala jati hai
Am F C G
kush bu teri mujhe choo jati hai
Am F C G
mere mann main kasa yeah deep jala jati hai
F C G
mere yaar se na looto mere maan ka karrar
F (C) G
ooooo ho gaya ha tume se pyar

G C F C G
sar kiye pahar dariyaao ki geherio main tujhe dhoonda hai
G C F C G
aa bhi ja ek bar mere yaar se na looto mere maan ka karrar
G C F C G
sar kiye pahar dariyaao ki geherio main tujhe dhoonda hai
G C F C G
aa bhi ja ek bar mere yaar se na looto mere maan ka karrar
C G
ho gaya hai tume se pyar x2
F C G
mere yaar se na looto mere maan ka karrar x2