Chain ek pal nahi, aur koi gum nahi....

I dont have full lyrics. so if any one can post with lyrics, that would be g8.