Abhi sans lene ki phursat nahi hai.....ki tum meri bahoo me ho...
Movie JEET 1996.....anyone tabbed this one yet?? or wanna try? Chords or tabs....anything would do.