Hi all,

Someone plz gimme the chords for "OOEI OOEI" by Zoheb Hassan from Indian Movie STAR (1982). plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz