5-4-5-4-5-4-5-7-5-4
har ghadi badal rahi hai rup jindagi

4-3-4-3-4
rup jindagi

5-4-5-4-5-4-5-7-5-4
chaou hai kabhi kabhi hai

4-3-4-3-4
dhoop jindagi

--2--4--7--4
harpal yahan

-0--2--4--2
jee bhar jeeyo

--2--4--7--4

jo hai sama
-0--2--4--2
kal ho na hoo
comment