Em C Am
BALAM AJAO TUM BIN .................................................