Em Cm Am
BALAM AJAO TUM BIN .................................................