Song notations:Ek Pyar Ka Nagama Hai Film : Shor 1972
Music (Voilin)
DEF#_DEF#_F#GA_A_(F#GA)
c#--BAGF#E__A-G-AF#__A-G-AF#
.AF#.AF#.AGEC#
.AF#.AF#.AGEC#D


(piano or any suitable voice)
Ek pyar ka nagma hai,_ maujon ki ravaani hai
DEF#_G_AGGF#~F#_DEEF#F#_GAGGF#-F#
Zindagi aur kuch bhi nahin
F#GAc#.__BAGAB~
Teri meri kahaani hai
AGF#EA_AGBAGF#
Ek pyar ka nagma hai,_ maujon ki ravaani hai
DEF#_G_AGGF#~F#_DEEF#F#_GAGGF#-F#
Zindagi aur kuch bhi nahin
F#GAc#___BAGAB~
Teri meri kahaani hai
AGF#EA_AGBAGF#
Ek pyar ka nagma hai
DEF#_G_AGGF#~F#


Music
deBdf#g____f#f#__f#eef#
f#adc#bb~~g
ac#.~ac#.aaa~
Vocal
deBdf#g___f#f#f#BBf#
--Female--
Kuch paakar khona hai,____ kuch khokar__ paana hai
ad.d.d.___d.e.d.c#.c#._a__d.d.d._______d.f#.e.d.c# .
Jeevan ka matlab to_____ aana aur jaana hai
ac.c.____c.d.c.baab_______bd.bd.d.c#.abaa.f#.
Do pal ke__ jeevan se
deef#______f#gaggf#f#
ek umr______ churaani hai
deef#f#g_______aggf#f#
--MALE--
Zindagi aur kuch bhi nahin
F#GAC#.__BAGAB~
Teri meri kahaani hai
AGF#EA_AGBAGF#
--BOTH--
Ek pyar ka nagma hai
DEF#_G_AGGF#~F#


Music
Will be added shortly
--MALE--
Tu dhaar hai nadiya ki,___ main tera kinaara hoon
Ad____d___dedc#c#______Add_____ddf#edc#
--FEMALE--


Tu mera sahaara hai,__ main tera sahaara hoon
Acc____ccdcBAAB_____BdBdd____c#ABAAF#
Aankhon mein samandar hai, aashaaon ka paani hai
DE_EF#F#__GAGGF#_F#_ DE_EF#F#_GAGGF#_F#
Zindagi aur kuch bhi nahin
F#GAc#___BAGAB~
Teri meri kahaani hai
AGF#EA_AGBAGF#
--BOTH--Ek pyar ka nagma hai
DEF#_G_AGGF#~F#


Music
Yet to be added


--MALE--
Toofaan to aana hai,____ aakar chale jaana hai
Ad___d__dedcc#c#______Ad___dd___df#edc#
Baadal hai yeh kuch pal ka, chhaakar dhale jaana hai
Ac___cc____cdcBAAB____BdBddc#_____ABAAF#
Parchhaaniyan reh jaati,_____ reh jaati nishaani hai
DE_EF#F#__GAGGF#_F#__ DE_EF#F#_GAGGF#_F#
Zindagi aur kuch bhi nahin
F#GAc#___BAGAB~
Teri meri kahaani hai
AGF#EA_AGBAGF#
Ek pyar ka nagma hai,__ maujon ki ravaani hai
DEF#_G_AGGF#~F#_DEEF#F#_GAGGF#-F#
Zindagi aur kuch bhi nahin
F#GAc#+__BAGAB~
Teri meri kahaani hai
AGF#EA_AGBAGF#
Ek pyar ka nagma hai
DEF#_G_AGGF#~F#