Am........................................G
Aaj Ai dintaka monar khatai likha rakho

G......................................F
amai porba mona kasha dura zakhanai thako

Am...........G............................Am
oohoooo.......................................oh

E.......................................G
Hawar golpo ar pakhidar gan shuna shuna

G.......F........................E................ ...Am
Aaj ai falguna duti chokha shapno shudhu ako.

E..........................................G
Aso aaj saradin boshanoi thaki pasha pashi

G.........................F
Aaj shudhu valobasha bashi

E........................Am
Shudhu gan ar hasa hasi

Am.............................................G
Rangar barsha oi namasha za dekho Phula Phula

G..........F.............E.......Am
Duti hat Tula amakai aro kasha dako.