hi folks

i tryied a patriotic song

" teri hai zameen tera hai jahan

tera hai jahan tu bakshshish kar ..

sabhi ka hai tu sabhi hain teray ..

khuda meray tu bakhshish kar ...

like

E
teri hai zameen
? / Dm
tera asmaaan
?
tera hai jahan
?
tu bakshish
E
Kar

any one /?????