Song: lakri ki khati...
Movie: MAsoom

Chords : C, Am, F, Em

Strumin : V^ v^ v^ v^
Tempo: 95[C] [Am] [F] [C]

[C] lakri ki khati khati pe ghora ghoray ki dum pe jo mara hathora

[Am] doora doora doora doora [F] dum daba kay [C]dooraVERSE 1

[Em]ghora tha ghamandi ..[C]pohncha sabzi mandi...

[F]sabzi mandi baraf pari thi.... [Am]baraf me lag gai [C]thandi ....


[C]chak bak chak bak....... [Am]chak bak chak bak


REPEAT VERSE 1


[Am] doora doora doora doora [F] dum daba kay [C]doora


Other VERSE

ghora apna tagra hai dekho kitni charbi hai ...
chalta hai nerobi main ..per ghora apna arbi hai ...