Namaskaar.....marathi mansano....thodi madat kara na....Shur aamhi sardar aamhala nahi kunachi bhiti he gaana tar mahitach asel na? mag hyache chords pan post kara na....