F.......C6.............Em....G7...
सावली तुझी ही कशी छळते मला, (2)

Dm7..................G7......Dm7.......
अलगद येऊन जाते, हृदयात देऊन जाते,

C...........G.........................
याद तूझी, साद तूझी, तीच्या पाशी

G or Em................
ने ना, ये ना, ने ना ग !

F........................G7...........
सावली तुझी ही कशी छळते मला !

A..................................
सावली ही येते, झूलवूनी जाते,

Fmaj7..............................
वेडा तीच्या पाई, दीस जात नाही,

Em...........................Dm..E..
भेट आता तरी, काही अशी दूरी या

Bb.........................Fm............
अशी काग छळते पुन्हा, मला ना कळे

Bb........................Fm........Fm6
काग लपुनी राहते कुठे, मला ना मिळे

......C........Bb...........F.............
भास अजुनी कसेहे सखे, मला सांग रे

Am....D.............C#.......Eb..C..
अजुनी कसेहे सखे, मला ना कळे


F........................G7...........
सावली तुझी ही कशी छळते मला !

Bbmaj7...Dm.... Bbmaj7.....Dm7........Bbmaj7..Fmaj7..
माझ्या साजणा रे, माझ्या या मना हाय...

D7......................... Bb6...........
जरी प्रीत न्यारी, न्यारी Saari रीत ही

C...Dm7...................C7......
तरी तुझ्या मनी मी रे सा जणा..


Composer : Shekhar Ravjiani

Singers : Shekhar Ravjiani and Sunidhi Chauhan.

Video Link : http://bit.ly/SaavliOfficialVideo