Hi Sourabh!

Badly needed chords for the below song! Sure yo'll love the song!!!


Movie - Vazir
Singar - Asha Bhosale
Lyric - Sudhir mogheसांज ये गोकुळी, सावळी सावळी
सावळयाची जणू साऊली

धूळ उडिवत गाई निघाल्या
शाम रंगात वाटा बुडाल्या
परतती त्या सवे, पाखरांचे थवे
पैल घंटा घूमे राऊळी

पर्वतांची दिसे दूर रांग
काजळाची जणू दाट रेघ
होई डोहातले चांदणे सावळे
भोवती सावळया चाहूली

माऊली सांज, अंधार पान्हा
विश्व सारे जणू होय कान्हा
मंद वार्*यावरी वाहते बासरी
अमृताच्या जणू ओंजळी

Regards,