kona kade "nastes ghari tu jevha" che tabs and chords ahet ka.....
plz plz plz post kara......