Koni mala khali deelelya Marathi ganyachya chords deyeel ka?

1) Man udhav varyache
2) Man talyat, Malyat..
3) Galavar Khali