Song: Hi gulaabi hawaa
Singer:Vaishali Samant
Lyrics:Guru Thankur
Music:Avdhoot gupte
Submitted by:Saurabh

E........................D..........E..
Hi gulaabi hawaa,ved laavi jeeva
E........................D..........E..
hi gulaabi hawaa,ved laavi jeeva
E..................A..Am......E...
hay shwasaat hi aiku ye marava
E........................D..........E..
hi gulaabi hawaa,ved laavi jeeva-2

E....................................A..
taar chedi kuni,rom romaa tuni
E...................................A..
taar chedi kuni,rom romaa tuni
A.................D....C..............E...
geet zanakar le, aaj mazhya mani
E............................................A.... Am.......E....
saanj varyata hi gandha daate nawaa aiku ye marava
E.........................D..........E....
hi gulaabi hawaa,ved laavi jeeva-2

ka kuni rang he, udhalale ambari
ka kuni rang he, udhalale ambari

bhaan harpun mi kaavari baavari
ka kalena tari bolato parava aiku ye marava

hi gulaabi hawaa, ved laavi jeeva
hi gulaabi hawaa, ved laavi jeeva

hay shwasaat hi aiku ye marava

hi gulaabi hawaa, ved laavi jeeva-2