Mitrano,

Mi ek Navin Guitar Premi. Kharasangato aaj paryant ekadahi guitar hahat dharala nahi.

Pan khup shikawa asa watat.

Tumhi sagale maze navin Mitra Maitrini mala basic pasun madat karal ashi apeksha.

sunny