Hi,

Could any one post the chords of this superb song by Saleel Kulkarni.

you can hear the song here [remove the spaces]
-----------------------------------
h t t p : / / w w w .y o u t u b e . c o m/watch?v=Hhnuvd6Wb7Qand here are the lyrics
----------------------------------
Hindi Song: Atasha Asehe Mala Kay Hote
Movie or Album: Ayushyawar Bolu Kahi
Singer(s): Saleel Kulkarni
Music Director(s): Sandeep Khare
Lyricist(s): Sandeep Khare


atasha asehe mala kay hote, kunya kalache
kunya kalache pani dolyat yete, atasha asehe mala kay hotekunya kalache pani dolyat yete, --- (bara bolata bolata stabddh hoto - 2)
kashi shantata shuny shabdat yete, atasha asehe mala kay hote
kunya kalache pani dolyat yete

kadhi datoo yeta pasara gahanacha, kasa savala rang hoto manacha
ase halate aat haluavr kahi - 2
jasa sparsh panyavri chandanancha
atasha asehe mala kay hote
kunya kalache pani dolyat yete

asa eiku yeto shanancha ishara - 2
shani varth hoto dishancha pasara
nbhatuni jya roj jato mudoni - 2
nabhashich tya magu jato kinara
atasha asehe mala kay hote
kunya kalache pani dolyat yete

poem -
na adaj kuthale na avdhan kahi - 2
kuthe jayache yayache bhan nahi
jasa gandh nighato havechya pravasa - 2
na kuthale nakashe na anumaan kahi
(kashi hi avastha kunala kalavi, kunala pusavi kuni uttaravi) - 2


kiti khol jato tari tol jato - 2, asa tol jata kuni savrave
atasha asehe mala kay hote, kunya kalache pani dolyat yete
bara bolata bolata stabddh hoto - 2
kashi shantata shuny shabdat yete
atasha asehe mala kay hote, kunya kalache pani dolyat yeteThanks in advance
Bhoot