Jaan se bhi zyada unhein pyar kiya karte the,
Yaad unhein din raat kiya karte the,
Ab un rahon se guzra bhi nahi jata,
Jahan baith kar un ka intezaar kiya karte the.