keu ki bondhu phire eso gaan tar chords post korte parbe? keu dile khub valo hobe..