Keu ki anjan dutta er ' tumi nei sob' gaanta ( cross connection ) - r chord dite paro??? Suru te je choto guitar part ta ache, tar tab ta dite parleo khub upakar hoi............

Agaam ovinondon..!!!!!!!!!!!!