Hi Friends,

This is my first post.


C...........Am
Purano...sei
C...........Am
diner......kotha
C..............Am
bhulbi.......ki re
F
hai
C........Am.......C.......F.........Am....G.....F. ......C
O sei, chokher dekha praner kotha sei ki bhola jai.


Verse1: {repeat 1+1}
C..............Am
Aay ar ekti bar
C..............Am
aayre shokha
C..............Am
praner majhe
F
aay
C........Am.......C.......F.........Am....G.....F. ......C
Mora, shukher dhuker kotha kobo pran jurabe tai.


Verse2: {repeat 1+1}
C...................Am
Mora bhhorer bela
C.....Am
phul tulechi
C.....Am..C
dulechi dolai.
C........Am..C.....Am.......F......G..C.....
Bajiye basi gaan geyechi bokuler tolay.

Verse3: {repeat 1+}
C.............Am...C......Am....F......G..C.....
Hai majhe holo chara chari gelem ke kothai.
C...............Am..G.....C........F.........G.... ....C
Abar dekha jodi holo shokha praner majhe aay

C..............Am
Purano sei
C..............Am
diner kotha
C..............Am
bhulbi ki re
F
hai
C........Am.......C.......F.........Am....G.....F. ......C
O sei, chokher dekha praner kotha sei ki bhola jai.

G.....F.......C
sei ki bhola jai

G.....F.......C
seo ki bhola jai