These tabs were submitted by Rahul&guitar

Gobhiree Jaao-Rupankar
Movie:(Baishe Srabon)
Music Director-Anupam Roy
.................................................. ............................
F#..........Bbm........B.........C#
Gobhiree Jao...aro gobhiree jao....(2 times)
B.........C#.......F#.....B..........B.....C#..... . .....F#..........
Ei bujhi tol pele pher harale...proyojone dube jao..

Gobhiree Jao...aro gobhiree jao.
Gobhiree Jao...aro gobhiree jao.
Ei bujhi tol pele pher harale...proyojone dube jao..
<Piano Chords>

F#.....................C#..
Janla jure..manuser kan
F#....................C#..
Galir bhanje..bhromorer pran
F#.................B.............C#......
Gonikar gaai lege thake tar dana i...
B..................c#..........B.................F #....
R andhokare jhotpotie mukh feranor daai..
B...............C#.................B.............. ..F#...
Tai ure asa dhusar chokhe cigarette er chai.

SAME AS EARLIER

Tai Gobhiree Jao...aro gobhiree jao.
Gobhiree Jao...aro gobhiree jao.
Ei bujhi tol pele fer harale...proyojone dube jao..

Lead....

Nadir buke...ghorer khonje
Kateni din...khub sahoje
Bahu bachor..mekhechi rupor bali..
Sei rupo r lobh e bari fera jabe rosatol....
R bheja sarir chora srote kamre dhore jol...

Tai Gobhiree Jao...aro gobhiree jao.
Gobhiree Jao...aro gobhiree jao.
Ei bujhi tol pele fer harale...proyojone dube jao..
Gobhiree Jao...aro gobhiree jao....(4 times till end)
RAHUL