amar shobaike bhalo lage but rishob ke ektu beshi.my tick goes to rishob da