chord and lyrics wanted for the song DEKHA HOBE BONDHU BY PARTHO.
please help me....
here is the song.....
(http://www.esnips.com/doc/8d43d473-1...ha-hobe-bondhu)
and here is the lyrics.

dekha hobe bondhu karone ar okarone
dekha hobe bondhu chapa kono abhimaane
dekha hobe bondhu shamoyik boiritay,osthir oparogotay(2)

dekha hobe bondhu natokio kono binoyi bhongite
bhalobashar shubhro ingite
dekha hobe bondhu niyoto protidin pash kete jawa
shondhar himel haway

dekha hobe bondhu slogan mukhor kono ek michhile
bestota theke dhar dile
dekha hobe bondhu bhishon kheyali moner atithiyotay
uchhashe pronoy prakkale

dekha hobe bondhu karone ar okarone
dekha hobe bondhu chapa kono abhimaane
dekha hobe bondhu shamoyik boiritay,osthir oparogotay(2)