Hi, keu "bondhu fire esho" gaan tar cords dite parbe. prothom line ta likhe dichi kon gaan ta bojhar jonnya..

"jakhon takhon hotath hotath,
tomar, katha mone pore,
Lukochuri khelar chale, kothai gele lukiyeeee.."

Goutam,
Philippines.