****************************
song: POOB AKSHER GAAN
band: bhoomi
album: udaan
music & lyrics: soumitro
vocals: soumitro & chandrani
****************************


intro:
e|---------------------------------------
B|---------------------------------------
G|---------------------------------------
D|-0-0-2-0---000-2-0---0-0-2-0---333-1-0-
A|---------0---------0---------0---------
E|---------------------------------------


verse1:
D...........Bm............D..........A.
heila duila dheu dingaiya paar koira de
........C..........D.
o majhi paar koira de
D.............Bm...........D............A.
banglar konna opar boshiya shopon dekhe re
.........C...........D.
o firbar asha bandhe re
.........A............F.
o firbar shopon dekhe re


verse2:
D..........A.............D...
konna re firaibi banglar buke
D...............Bm..........D....
aha bhapa ilish shaad paibe mukhe / narikel naru paibe shay kol bhore
D.................Bm.............D.............
tar bideshi shaaj chhaira konna (bideshi shaaj)
D.................Bm............C..........D....
tar bideshi shaaj chhaira konna alta porbe boshe
........A..........D.
o majhi paar koira de
........A..........F.
o majhi paar koira de


verse3:
D......................................
apon koli re joton koriya aan majhi aan
...............Bm..........A...
shon naa majhi poob aksher gaan
................G..
koli aay, konna aay
D..............Bm............A...
dekh naa majhi dinday naache pran
................D..
koli aay, konna aay
D.......................................
heliya duliya joton koriya aan majhi aan
D...............................
konna aamar aan, aan firaye jaan


verse4: << chords same as that of verse2 >>
chupi chupi konna jaibe thakur ghore
aha nokuldana paibe khaibe shay gaal bhore
gaan gaibe konna naicha naicha (gaibe konna)
gaan gaibe konna naicha naicha
banglay aakash bhore
majhi paar koira de
o majhi paar koira de


verse5:
D...........Bm............D..........A.
heila duila dheu dingaiya paar koira de
........C..........D.
o majhi paar koira de
D..........F.
paar koira de


verse6:
Dm.........Bb...
boshe ache konna
Dm........C.....
khola tar janala
Dm...........Bb...
poob shimana cheye
......F.............Dm.
majhi aay aay majhi aay
......Cm........Dm.
majhi aay majhi aay
......Cm........Dm.
majhi aay majhi aay


verse7:
Dm.........Am....Dm........C......
door theke doore bhor hote shondha
Dm.............Am.......Dm.......C..
neme ashe teer chere ek lukono kanna
Dm.........Am....Dm.........C....
kolir daak shune majhir buk kande
Dm........Am........Dm..........A..
chol jabo fire shai purono thikanay


outro: << chords same as that of verse6 >>
a a a a a
a a a a a a a
a a a a a a
majhi aay aay majhi aay
majhi aay majhi aay
majhi aay majhi aay****************************


That's all, folks
Rohan.