C Am F C
Mone porle Okaron Kauke bola baron
C Am F C
Rim jhim jhim Boroshay Tui aaj bhejar karon
C Dm Bm G
Megheder Daak Bakshe Tor chhithi pouche dilam
C Am G
Oh ho ho Hawaaay Raat pakhi gaan Gaaye chokh muchhe jay
Dm G C/Dm(1st with C; repeat with Dm)
Rumale shukay Jorer aarame Ghum ese jay

Em Dm Bm C
Last train hole miss tor kachhe kori abdaar
Em Dm Bm C
Ek jora trum taar tui pakhider song- saar
C Am/Dm Bm G
Raat jaaga jonaaki tor ghume pa- thalaam
C Am G
Oh ho ho Hawaaay Raat pakhi gaan Gaaye chokh muchhe jay
Dm G C/Dm
Rumale shukay Jorer aarame Ghum ese jay