Original Link:
http://www.geocities.com/chidamt/not...di/piya_hd.txt

Song: Piya
Film: Har jo dil pyar karega


---------------------------------------------------------------------

Legend for the notes:
s = sa = C
r1 = ri 1 = C#
r2 = ri 2 = D
g2 = ga 2 = D#
g3 = ga 3 = E
m1 = ma 1 = F
m2 = ma 2 = F#
p = pa = G
d1 = da 1 = G#
d2 = da 2 = A
n2 = ni 2 = A#
n3 = ni 3 = B
S = sa = C [next octave; higher "sa"]
R1 ...


Notes: s r2 g2 m1 p n2 S
here, r=r2, g=g2, m=m1, n=n2 [unless otherwise specified]
---------------------------------------------------------------------

Jab jab chunri khankan re
jab jab payel khan ke reee
jab jab savan barse reee
Oye! bale bale bale bale hii jeyaaaaaa


Piya Piya O Piya Piya,piya piya oh piya
n.s g r n. p.r r r n.s g r n.p r s
A#.C D# D A#. G.D D D A#.C D# D A#.G D C

Piya Piya O Piya Piya,piya piya oh piya
n.s g r n. p.r r r n.s g r n.p r s
A#.C D# D A#. G.D D D A#.C D# D A#.G D C

Suba shaam kar mera jeya, jeya jeya jeya jeya!
p p p p p m p m grs p p p p m p S Sp
G G G G G F G F D#DC G G G G F G C+ C+G

Piya Piya O Piya Piya,piya piya oh piya
n.s g r n. p.r r r n.s g r n.p r s
A#.C D# D A#. G.D D D A#.C D# D A#.G D C

Piya Piya O Piya Piya,piya piya oh piya
n.s g r n. p.r r r n.s g r n.p r s
A#.C D# D A#. G.D D D A#.C D# D A#.G D C

Na jane kyo dil dhadke, gaade gaade yeh kyo thardpe
m m m m g m p m grs m m m m m g m p m grs
F F F F D# F G F D#DC F F F F F D# F G F D#DC

Hoge dharde tu ne isco darde yeh kaisa diya!!
pn n n n pn n nnn pn n n n n n S
GA# A# A# A# GA# A# A#A#A# GA# A# A# A# A# A# C+

(Piya Piya ...)

Stanza 1:

Neend odjati hai. ha! Chen bhi hotha hai
pn n n p p r p n. n. n. s s s
GA# A# A# G G D G A#.A#. A#. C C C

Tanha tanh thanayee mai. ha!,jaane kya hota hai
pn n n p p r p n. n. n. s s s
GA# A# A# G G D G A#. A#. A#. C C C

Rang khiljaata hai,aak jhuke ja ti hai
s s s n. s g s s s s n. s m
C C C A#. C D# C C C C A#. C F

Aina ko dekho toy sharm se aate hai
s s s n. s g s s s n. s n.p.
C C C A#. C D# C C C A#. C A#.G.

Dekha to yeh mujko kyo hosh yeh mera liya!
n n n n n n n n n n n n n S
A# A# A# A# A# A# A# A# A# A# A# A# A# C+

(Piya Piya ...)


Stanza 2: (notes similar to stanza 1)

Jab kaise ke ladka se ha! ladki koi milte hai,
Mere dil mai chahat se ha! chaadni kilti hai
Jab kasike ghaar mai dhoal ke baj thi hai,
Jab kisike doli phoolo se sajthi hai
Meri didi dewanne dhadkhan karne lage iya iya!

(Piya Piya ...)