Gm
Dandanakka Nakka Nakka Nakka
Eb F
Dandanakka Nakka
Gm
Dandanakka Nakka Nakka Nakka
Eb F
Dandanakka Nakka

Gm
Enga Thala Enga Thala Truu
Gm
Sentimentula Thaarmaaru
Cm
Mythili Kaathali Innaaru
F Gm
Avar Unmaiya Love Panna Sonnaru
Gm
Macha Anga Thaanda Thala Ninnaaru

Gm
Dandanakka Nakka Nakka Nakka
Eb F
Dandanakka Nakka
Gm
Dandanakka Nakka Nakka Nakka
Eb F
Dandanakka Nakka


Same chords repeats rest of the song