HI GUYS I HV SOME OF D LATEST TAMIL SONGS IN carnatic notes . if u are interested contact me

heres ma fav song

SONG: kaNgaL iraNdAl
FILM: SUBRAMANIAPURAM
RAGA: REETHI GOWLAI
NOTES: s r2 g2 m1 p d2 n2 SPALLAVI

kaNgaL iraNdAl un kaNgaL iraNdAl
s g rg m gr s g rg m

ennai katti izhuTHAi izhuTHAi pOdhAdhena
g r s g rg m nd m p pm g r

chinna sirippil oru kaLLa sirippil
s g r g m gr s g r g m

ennai thaLLi vittu thaLLi vittu moodi maraiTHAi
g r s g r g m n d m p m g r rgs


ANU PALLAVI

pEsa eNNi sila nAL
S S S S S R n

arugil varuvEn
nd dm rmrm p

pinbu pArvai pOdhum enanAL
p n nS S S S SR n

ninaippEn naguzhvEne mAtri
n d dm mrm p pm g r

kaNgaL ezhudhum iru kaNgaL ezhudhum
s g rg m gr s g rg m

oru vaNNa kavidhai kAdhal dAna
gr s g r g m nd m p m gr

oru vArTHai illaye idhil Osai illaye
gr s g r g m gr sg r g m

idhai iruLilum padiTHida mudigiradhe
gr sg r g m n d m p m grg s


SARANAM - 1


iravum allAdha pagalum allAdha
rmrm p m p pm g m p m m p


pozhudhugaL unnOdu kazhiyumA
m m n n n nm n S n R S

thodavum koodAtha padavum koodAtha
g m p m m p g m p m m p

idaiveLi appOdhu kuraiyumA
mm n n n ndm m m n n S

madiyinil sAinthida thu***kudhe
S G R G M G R S S S GRGS

marupuram nANamum thadukkudhe
S S GR G M G R S S S GR GS

idhu varai yA..ridamum sollAdha kadhai
SS G RG MRM G R S n ndm m g r(kaNgaL iraNdAl)SARANAM - 2 (notes similar to SARANAM - 1)

karaigal andAtha kAtrum theendatha
manadhukkul eppodho nuzhaindhitai
udalum alladha uruvam kolladha
kadavulai pol vandhu kalandhitai

unnai indri ver oru ninaivilla
ini indha vonuyir enadhillai
thadaiyilai sAvilume unnoda vAzha

(kaNgaL iraNdAl)

(pEsa eNNi)

(kaNgaL iraNdAl)