(F) Kaun (Bb) sunay ga (F) mere rooh ki awaz
(F) Kaun (Bb) sunay ga (F) mere rooh ki awaz
(F) Main Woh toh (C) toh nahi hoon (Bb) Bana diya (F)gaya hoon
(F) Main Woh toh (C) toh nahi hoon (Bb) Bana diya (F)gaya hoon
(F) Kaun (Bb) sunay ga (F) mere rooh ki awaz
(F) Kaun (Bb) sunay ga (F) mere rooh ki awaz
(F) Meri Rooh ki hai yeh kismat (Bb) ke woh sohmat nahi rahi (F)
(F) Meri Rooh ki hai yeh kismat (Bb) ke woh sohmat nahi rahi (F)
(F) Meri thi jo mere kismat woh ab (Bb)) mere hi nahi rahi (F)
(F) Meri thi jo (C) mere kismat woh ab (Bb) mere hi nahi rahi (F)
(F) Kaun (Bb) Khay ga (F) Jo main keha na saka
rest on same pattern