Follow Us On Follow us on Facebook Follow us on Twitter Watch us on YouTube
Register
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 26
 1. #1
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83

  Arrow All the chords u will ever need

  {define A. base-fret 1 frets 0 0 2 2 2 0}
  {define A.. base-fret 2 frets 0 3 x 1 4 0}
  {define A... base-fret 5 frets 1 3 3 2 1 1}
  {define A.... base-fret 1 frets x 0 2 2 2 0}
  {define A..... base-fret 4 frets x 1 4 x x 2}
  {define A#5. base-fret 1 frets x 0 3 2 2 1}
  {define A#5.. base-fret 1 frets x 0 x 2 2 1}
  {define A/Ab. base-fret 1 frets x 0 2 1 2 0}
  {define A/B. base-fret 1 frets 0 0 2 4 2 0}
  {define A/B.. base-fret 5 frets x 0 3 2 0 0}
  {define A/D... base-fret 1 frets x 0 0 2 2 0}
  {define A/D.... base-fret 1 frets x x 0 2 2 0}
  {define A/D..... base-fret 5 frets x x 0 2 1 1}
  {define A/D...... base-fret 9 frets x x 0 1 2 1}
  {define A/G. base-fret 1 frets 3 x 2 2 2 0}
  {define A/G.. base-fret 1 frets x 0 2 0 2 0}
  {define A/G... base-fret 1 frets x 0 2 2 2 3}
  {define A/Gb. base-fret 1 frets 0 0 2 2 2 2}
  {define A/Gb... base-fret 1 frets 0 x 4 2 2 0}
  {define A/Gb.... base-fret 1 frets 2 x 2 2 2 0}
  {define A/Gb..... base-fret 1 frets x 0 4 2 2 0}
  {define A/Gb...... base-fret 1 frets x x 2 2 2 2}
  {define A5. base-fret 5 frets 1 3 3 x x 1}
  {define A5.. base-fret 1 frets x 0 2 2 x 0}
  {define A5... base-fret 5 frets 1 3 3 x x 0}
  {define A6. base-fret 1 frets 0 0 2 2 2 2}
  {define A6.. base-fret 1 frets 0 x 4 2 2 0}
  {define A6... base-fret 1 frets 2 x 2 2 2 0}
  {define A6.... base-fret 1 frets x 0 4 2 2 0}
  {define A6..... base-fret 1 frets x x 2 2 2 2}
  {define A6/7. base-fret 1 frets 0 0 2 0 2 2}
  {define A6/7sus. base-fret 3 frets 3 3 2 0 1 0}
  {define A6/7sus.. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 2}
  {define A7. base-fret 1 frets 3 x 2 2 2 0}
  {define A7.. base-fret 1 frets x 0 2 0 2 0}
  {define A7... base-fret 1 frets x 0 2 2 2 3}
  {define A7(#5). base-fret 1 frets 1 0 3 0 2 1}
  {define A7/add11. base-fret 1 frets x 0 0 0 2 0}
  {define A7sus4. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 0}
  {define A7sus4.. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 3}
  {define A7sus4... base-fret 1 frets x 0 2 2 3 3}
  {define A7sus4.... base-fret 3 frets 3 x 0 0 1 0}
  {define A7sus4..... base-fret 1 frets x 0 0 0 x 0}
  {define Aadd9. base-fret 1 frets 0 0 2 4 2 0}
  {define Aadd9.. base-fret 6 frets x 0 2 1 0 0}
  {define Aaug/D. base-fret 1 frets x x 0 2 2 1}
  {define Aaug/G. base-fret 1 frets 1 0 3 0 2 1}
  {define Ab. base-fret 4 frets 1 3 3 2 1 1}
  {define Ab#5. base-fret 1 frets x 3 2 1 1 0}
  {define Ab/A. base-fret 1 frets x x 1 2 1 4}
  {define Ab/F. base-fret 8 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Ab/F.. base-fret 1 frets x x 1 1 1 1}
  {define Ab/Gb. base-fret 1 frets x x 1 1 1 2}
  {define Ab/Gb.. base-fret 4 frets x x 1 2 1 1}
  {define Ab5. base-fret 4 frets 1 3 3 x x 1}
  {define Ab6. base-fret 8 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Ab6.. base-fret 1 frets x x 1 1 1 1}
  {define Ab7. base-fret 1 frets x x 1 1 1 2}
  {define Ab7.. base-fret 4 frets x x 1 2 1 1}
  {define Abdim/E. base-fret 1 frets 0 2 0 1 0 0}
  {define Abdim/E.. base-fret 1 frets 0 2 2 1 3 0}
  {define Abdim/E... base-fret 1 frets x 2 0 1 3 0}
  {define Abdim/E.... base-fret 1 frets x x 0 1 0 0}
  {define Abdim/Eb.... base-fret 1 frets x x 0 4 4 4}
  {define Abdim/F. base-fret 1 frets x 2 0 1 0 1}
  {define Abdim/F.. base-fret 1 frets x x 0 1 0 1}
  {define Abdim/F... base-fret 1 frets x x 3 4 3 4}
  {define Abdim7. base-fret 1 frets x 2 0 1 0 1}
  {define Abdim7.. base-fret 1 frets x x 0 1 0 1}
  {define Abdim7... base-fret 1 frets x x 3 4 3 4}
  {define Abm. base-fret 4 frets x x 3 1 1 1}
  {define Abm/D. base-fret 1 frets x x 0 4 4 4}
  {define Abm/E. base-fret 1 frets 0 2 1 1 0 0}
  {define Abm/E.. base-fret 4 frets 0 x 3 1 1 0}
  {define Abm/E... base-fret 1 frets x x 1 1 0 0}
  {define Abm/Gb... base-fret 1 frets x x 4 4 4 4}
  {define Abm7. base-fret 1 frets x x 4 4 4 4}
  {define Absus. base-fret 4 frets x x 3 3 1 1}
  {define Absus2/F. base-fret 1 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Adim/Ab. base-fret 1 frets x x 1 2 1 4}
  {define Adim/E. base-fret 1 frets 0 3 x 2 4 0}
  {define Adim/F. base-fret 1 frets x x 1 2 1 1}
  {define Adim/F.. base-fret 3 frets x x 1 3 2 1}
  {define Adim/G. base-fret 1 frets x x 1 2 1 3}
  {define Adim/Gb. base-fret 1 frets x x 1 2 1 2}
  {define Adim7. base-fret 1 frets x x 1 2 1 2}
  {define Am. base-fret 1 frets x 0 2 2 1 0}
  {define Am.. base-fret 5 frets x 0 3 1 1 1}
  {define Am... base-fret 1 frets x 3 2 2 1 0}
  {define Am/B. base-fret 5 frets 0 0 3 1 0 0}
  {define Am/B.. base-fret 1 frets x 3 2 2 0 0}
  {define Am/D. base-fret 1 frets x x 0 2 1 0}
  {define Am/D.. base-fret 5 frets x x 0 1 1 1}
  {define Am/Eb. base-fret 1 frets 0 3 x 2 4 0}
  {define Am/F. base-fret 1 frets 0 0 3 2 1 0}
  {define Am/F.. base-fret 1 frets 1 3 3 2 1 0}
  {define Am/F... base-fret 1 frets 1 x 2 2 1 0}
  {define Am/F.... base-fret 1 frets x x 2 2 1 1}
  {define Am/F..... base-fret 1 frets x x 3 2 1 0}
  {define Am/G. base-fret 1 frets 0 0 2 0 1 3}
  {define Am/G.. base-fret 1 frets x 0 2 0 1 0}
  {define Am/G... base-fret 1 frets x 0 2 2 1 3}
  {define Am/G.... base-fret 5 frets x 0 1 1 1 4}
  {define Am/Gb. base-fret 1 frets x 0 2 2 1 2}
  {define Am/Gb.. base-fret 1 frets x x 2 2 1 2}
  {define Am6. base-fret 1 frets x 0 2 2 1 2}
  {define Am6.. base-fret 1 frets x x 2 2 1 2}
  {define Am7. base-fret 1 frets 0 0 2 0 1 3}
  {define Am7.. base-fret 1 frets x 0 2 0 1 0}
  {define Am7... base-fret 1 frets x 0 2 2 1 3}
  {define Am7.... base-fret 5 frets x 0 1 1 1 4}
  {define Am7(b5). base-fret 1 frets x x 1 2 1 3}
  {define Am7/add11. base-fret 5 frets x 1 3 1 4 0}
  {define Amaj7. base-fret 1 frets x 0 2 1 2 0}
  {define Amin/maj9. base-fret 5 frets x 0 2 1 1 3}
  {define Asus. base-fret 1 frets 0 0 2 2 3 0}
  {define Asus.. base-fret 1 frets x 0 2 2 3 0}
  {define Asus... base-fret 5 frets 1 1 3 3 x 0}
  {define Asus.... base-fret 1 frets x 0 0 2 3 0}
  {define Asus2. base-fret 1 frets 0 0 2 2 0 0}
  {define Asus2.. base-fret 1 frets 0 0 2 4 0 0}
  {define Asus2... base-fret 1 frets 0 2 2 2 0 0}
  {define Asus2.... base-fret 1 frets x 0 2 2 0 0}
  {define Asus2..... base-fret 1 frets x x 2 2 0 0}
  {define Asus2/Ab. base-fret 1 frets x 0 2 1 0 0}
  {define Asus2/C. base-fret 5 frets 0 0 3 1 0 0}
  {define Asus2/C.. base-fret 1 frets x 3 2 2 0 0}
  {define Asus2/D. base-fret 1 frets 0 2 0 2 0 0}
  {define Asus2/D.. base-fret 1 frets x 2 0 2 3 0}
  {define Asus2/Db. base-fret 1 frets 0 0 2 4 2 0}
  {define Asus2/Db.. base-fret 6 frets x 0 2 1 0 0}
  {define Asus2/Eb. base-fret 1 frets x 2 1 2 0 0}
  {define Asus2/F. base-fret 1 frets 0 0 3 2 0 0}
  {define Asus2/G. base-fret 1 frets x 0 2 0 0 0}
  {define Asus2/G.. base-fret 4 frets x 0 2 1 2 0}
  {define Asus2/Gb. base-fret 1 frets x 0 4 4 0 0}
  {define Asus2/Gb.. base-fret 2 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Asus4/Ab. base-fret 1 frets 4 x 0 2 3 0}
  {define Asus4/B. base-fret 1 frets 0 2 0 2 0 0}
  {define Asus4/Bb. base-fret 1 frets 0 1 x 2 3 0}
  {define Asus4/C. base-fret 1 frets x x 0 2 1 0}
  {define Asus4/C.. base-fret 5 frets x x 0 1 1 1}
  {define Asus4/Db. base-fret 1 frets x 0 0 2 2 0}
  {define Asus4/Db.. base-fret 1 frets x x 0 2 2 0}
  {define Asus4/Db... base-fret 5 frets x x 0 2 1 1}
  {define Asus4/Db.... base-fret 9 frets x x 0 1 2 1}
  {define Asus4/F.ets x x 0 2 2 0}
  {define Asus4/Db... base-fret 5 frets x x 0 2 1 1}
  {define Asus4/Db.... base-fret 9 frets x x 0 1 2 1}
  {define Asus4/F. base-fret 6 frets x x 2 2 1 0}
  {define Asus4/G. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 0}
  {define Asus4/G.. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 3}
  {define Asus4/G... base-fret 1 frets x 0 2 2 3 3}
  {define Asus4/G.... base-fret 1 frets x 0 0 0 x 0}
  {define Asus4/Gb. base-fret 1 frets 0 0 0 2 3 2}
  {define Asus4/Gb.. base-fret 1 frets 0 0 4 2 3 0}
  {define Asus4/Gb... base-fret 1 frets 2 x 0 2 3 0}
  {define Asus4/Gb.... base-fret 1 frets x 0 2 2 3 2}
  {define Asus4/Gb..... base-fret 1 frets x x 2 2 3 2}
  {define Asus4/Gb...... base-fret 2 frets x 4 3 1 2 0}
  {define Asus4/Gb....... base-fret 7 frets x 3 1 1 x 0}

 2. #2
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83
  {define B. base-fret 1 frets x 2 4 4 4 2}
  {define B#5. base-fret 1 frets 3 2 1 0 0 3}
  {define B#5.. base-fret 1 frets 3 x 1 0 0 3}
  {define B/A. base-fret 1 frets 2 x 1 2 0 2}
  {define B/A.. base-fret 1 frets x 0 1 2 0 2}
  {define B/A... base-fret 1 frets x 2 1 2 0 2}
  {define B/A.... base-fret 1 frets x 2 4 2 4 2}
  {define B/Ab. base-fret 1 frets x x 4 4 4 4}
  {define B/E. base-fret 1 frets x 2 2 4 4 2}
  {define B/E.. base-fret 1 frets x x 4 4 4 0}
  {define B5. base-fret 1 frets x 2 4 4 x 2}
  {define B6. base-fret 1 frets x x 4 4 4 4}
  {define B7. base-fret 1 frets 2 x 1 2 0 2}
  {define B7.. base-fret 1 frets x 0 1 2 0 2}
  {define B7... base-fret 1 frets x 2 1 2 0 2}
  {define B7.... base-fret 1 frets x 2 4 2 4 2}
  {define B7/add11. base-fret 1 frets 0 0 4 4 4 0}
  {define B7/add11.. base-fret 1 frets 0 2 1 2 0 2}
  {define B7sus4. base-fret 1 frets x 0 4 4 0 0}
  {define B7sus4.. base-fret 2 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Baug/E. base-fret 1 frets 3 x 1 0 0 0}
  {define Baug/E.. base-fret 1 frets x x 1 0 0 0}
  {define Bb. base-fret 1 frets 1 1 3 3 3 1}
  {define Bb.. base-fret 1 frets x 1 3 3 3 1}
  {define Bb... base-fret 1 frets x x 0 3 3 1}
  {define Bb#5. base-fret 1 frets x x 0 3 3 2}
  {define Bbb5. base-fret 1 frets x x 0 3 x 0}
  {define Bb/A. base-fret 1 frets 1 1 3 2 3 1}
  {define Bb/Ab. base-fret 1 frets x 1 3 1 3 1}
  {define Bb/Ab.. base-fret 1 frets x x 3 3 3 4}
  {define Bb/Db. base-fret 6 frets x x 0 1 1 1}
  {define Bb/E. base-fret 1 frets x 1 3 3 3 0}
  {define Bb/G. base-fret 3 frets 1 3 1 1 1 1}
  {define Bb/G.. base-fret 1 frets x x 3 3 3 3}
  {define Bb5. base-fret 6 frets 1 3 3 x x 1}
  {define Bb6. base-fret 3 frets 1 3 1 1 1 1}
  {define Bb6.. base-fret 1 frets x x 3 3 3 3}
  {define Bb6/add9. base-fret 1 frets x 3 3 3 3 3}
  {define Bb7. base-fret 1 frets x 1 3 1 3 1}
  {define Bb7.. base-fret 1 frets x x 3 3 3 4}
  {define Bb7sus4. base-fret 1 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Bbadd#11. base-fret 1 frets x 1 3 3 3 0}
  {define Bbaug/E. base-fret 1 frets 2 x 4 3 3 0}
  {define Bbdim/C. base-fret 1 frets x 3 x 3 2 0}
  {define Bbdim/D. base-fret 1 frets x x 0 3 2 0}
  {define Bbdim/G. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Bbdim/G.. base-fret 1 frets x x 2 3 2 3}
  {define Bbdim/Gb. base-fret 1 frets 2 4 2 3 2 2}
  {define Bbdim/Gb.. base-fret 1 frets x x 4 3 2 0}
  {define Bbdim7. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Bbdim7.. base-fret 1 frets x x 2 3 2 3}
  {define Bbm. base-fret 1 frets 1 1 3 3 2 1}
  {define Bbm/Ab. base-fret 1 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Bbm/D. base-fret 6 frets x x 0 1 1 1}
  {define Bbm/Gb. base-fret 1 frets x x 3 3 2 2}
  {define Bbm7. base-fret 1 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Bbmaj7. base-fret 1 frets 1 1 3 2 3 1}
  {define Bbmaj9. base-fret 3 frets x 1 1 1 1 3}
  {define Bbsus2. base-fret 1 frets x x 3 3 1 1}
  {define Bbsus2/G. base-fret 3 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Bbsus4/Ab. base-fret 1 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Bdim/A. base-fret 1 frets 1 2 3 2 3 1}
  {define Bdim/A.. base-fret 1 frets x 2 0 2 0 1}
  {define Bdim/A... base-fret 1 frets x x 0 2 0 1}
  {define Bdim/Ab. base-fret 1 frets x 2 0 1 0 1}
  {define Bdim/Ab.. base-fret 1 frets x x 0 1 0 1}
  {define Bdim/Ab... base-fret 1 frets x x 3 4 3 4}
  {define Bdim/G. base-fret 1 frets 1 x 0 0 0 3}
  {define Bdim/G.. base-fret 1 frets 3 2 0 0 0 1}
  {define Bdim/G... base-fret 1 frets x x 0 0 0 1}
  {define Bdim7. base-fret 1 frets x 2 0 1 0 1}
  {define Bdim7.. base-fret 1 frets x x 0 1 0 1}
  {define Bdim7... base-fret 1 frets x x 3 4 3 4}
  {define Bm. base-fret 1 frets 2 2 4 4 3 2}
  {define Bm.. base-fret 1 frets x 2 4 4 3 2}
  {define Bm... base-fret 1 frets x x 0 4 3 2}
  {define Bm/A. base-fret 1 frets x 0 4 4 3 2}
  {define Bm/A.. base-fret 1 frets x 2 0 2 0 2}
  {define Bm/A... base-fret 1 frets x 2 0 2 3 2}
  {define Bm/A.... base-fret 1 frets x 2 4 2 3 2}
  {define Bm/A..... base-fret 1 frets x x 0 2 0 2}
  {define Bm/G. base-fret 1 frets 2 2 0 0 0 3}
  {define Bm/G.. base-fret 1 frets 2 2 0 0 3 3}
  {define Bm/G... base-fret 1 frets 3 2 0 0 0 2}
  {define Bm/G.... base-fret 1 frets x x 4 4 3 3}
  {define Bm7. base-fret 1 frets x 0 4 4 3 2}
  {define Bm7.. base-fret 1 frets x 2 0 2 0 2}
  {define Bm7... base-fret 1 frets x 2 0 2 3 2}
  {define Bm7.... base-fret 1 frets x 2 4 2 3 2}
  {define Bm7..... base-fret 1 frets x x 0 2 0 2}
  {define Bm7(b5). base-fret 1 frets 1 2 3 2 3 1}
  {define Bm7(b5).. base-fret 1 frets x 2 0 2 0 1}
  {define Bm7(b5)... base-fret 1 frets x x 0 2 0 1}
  {define Bm7/add11. base-fret 1 frets 0 0 2 4 3 2}
  {define Bm7/add11.. base-fret 1 frets 0 2 0 2 0 2}
  {define Bmaj7/#11. base-fret 1 frets x 2 3 3 4 2}
  {define Bsus. base-fret 7 frets 1 3 3 x x 0}
  {define Bsus.. base-fret 1 frets x 2 4 4 x 0}
  {define Bsus2. base-fret 1 frets x 4 4 4 x 2}
  {define Bsus2.. base-fret 1 frets x x 4 4 2 2}
  {define Bsus2/E. base-fret 1 frets x 4 4 4 x 0}
  {define Bsus4/A. base-fret 1 frets x 0 4 4 0 0}
  {define Bsus4/A.. base-fret 2 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Bsus4/Ab. base-fret 1 frets 0 2 2 1 0 2}
  {define Bsus4/Ab.. base-fret 1 frets 0 x 4 1 0 0}
  {define Bsus4/Ab... base-fret 1 frets 2 2 2 1 0 0}
  {define Bsus4/Db. base-fret 1 frets x 4 4 4 x 0}
  {define Bsus4/Eb. base-fret 1 frets x 2 2 4 4 2}
  {define Bsus4/Eb.. base-fret 1 frets x x 4 4 4 0}
  {define Bsus4/G. base-fret 1 frets 0 2 2 0 0 2}
  {define Bsus4/G.. base-fret 1 frets 0 2 4 0 0 0}
  {define Bsus4/G... base-fret 1 frets 0 x 4 0 0 0}
  {define Bsus4/G.... base-fret 1 frets 2 2 2 0 0 0}

 3. #3
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83
  {define C. base-fret 1 frets 0 3 2 0 1 0}
  {define C.. base-fret 3 frets 0 1 3 3 3 1}
  {define C... base-fret 1 frets 3 3 2 0 1 0}
  {define C.... base-fret 1 frets 3 x 2 0 1 0}
  {define C..... base-fret 1 frets x 3 2 0 1 0}
  {define C...... base-fret 3 frets x 1 3 3 3 0}
  {define C#5. base-fret 1 frets x 3 2 1 1 0}
  {define Cb5. base-fret 4 frets x x 1 2 x 0}
  {define C/A. base-fret 1 frets 0 0 2 0 1 3}
  {define C/A.. base-fret 1 frets x 0 2 0 1 0}
  {define C/A... base-fret 1 frets x 0 2 2 1 3}
  {define C/A.... base-fret 5 frets x 0 1 1 1 4}
  {define C/B. base-fret 1 frets 0 3 2 0 0 0}
  {define C/B.. base-fret 1 frets x 2 2 0 1 0}
  {define C/B... base-fret 3 frets x 1 3 2 4 1}
  {define C/Bb. base-fret 3 frets x 1 3 1 3 1}
  {define C/D. base-fret 1 frets 3 x 0 0 1 0}
  {define C/D.. base-fret 1 frets x 3 0 0 1 0}
  {define C/D... base-fret 1 frets x 3 2 0 3 0}
  {define C/D.... base-fret 1 frets x 3 2 0 3 3}
  {define C/D..... base-fret 1 frets x x 0 0 1 0}
  {define C/D, base-fre
  {define C/D.... base-fret 1 frets x 3 2 0 3 3}
  {define C/D..... base-fret 1 frets x x 0 0 1 0}
  {define C/D, base-fret 3 frets x x 0 3 3 1}
  {define C/D,, base-fret 10 frets x 1 3 3 4 0}
  {define C/D,,, base-fret 5 frets x 1 1 1 x 0}
  {define C/F. base-fret 1 frets x 3 3 0 1 0}
  {define C/F.. base-fret 1 frets x x 3 0 1 0}
  {define C5. base-fret 3 frets x 1 3 3 x 1}
  {define C6. base-fret 1 frets 0 0 2 0 1 3}
  {define C6.. base-fret 1 frets x 0 2 0 1 0}
  {define C6... base-fret 1 frets x 0 2 2 1 3}
  {define C6.... base-fret 5 frets x 0 1 1 1 4}
  {define C6/add9. base-fret 5 frets x 1 3 1 4 0}
  {define C7. base-fret 3 frets x 1 3 1 3 1}
  {define C7sus4. base-fret 3 frets x 1 3 1 4 1}
  {define C9(b5). base-fret 1 frets 0 3 x 3 3 2}
  {define Cadd9. base-fret 1 frets 3 x 0 0 1 0}
  {define Cadd9.. base-fret 1 frets x 3 0 0 1 0}
  {define Cadd9... base-fret 1 frets x 3 2 0 3 0}
  {define Cadd9.... base-fret 1 frets x 3 2 0 3 3}
  {define Cadd9..... base-fret 1 frets x x 0 0 1 0}
  {define Cadd9, base-fret 3 frets x x 0 3 3 1}
  {define Cadd9,, base-fret 10 frets x 1 3 3 4 0}
  {define Cadd9,,, base-fret 1 frets x 3 2 0 3 0}
  {define Cadd9,,,, base-fret 5 frets x 1 1 1 x 0}
  {define Cdim/A. base-fret 1 frets x x 1 2 1 2}
  {define Cdim/Ab. base-fret 1 frets x x 1 1 1 2}
  {define Cdim/Ab.. base-fret 4 frets x x 1 2 1 1}
  {define Cdim/D. base-fret 2 frets x 4 3 4 3 1}
  {define Cdim7. base-fret 1 frets x x 1 2 1 2}
  {define Cm. base-fret 3 frets x 1 3 3 2 1}
  {define Cm.. base-fret 3 frets x x 3 3 2 1}
  {define Cm/A. base-fret 1 frets x x 1 2 1 3}
  {define Cm/Bb. base-fret 3 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Cm6. base-fret 1 frets x x 1 2 1 3}
  {define Cm7. base-fret 3 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Cmaj7. base-fret 1 frets 0 3 2 0 0 0}
  {define Cmaj7.. base-fret 1 frets x 2 2 0 1 0}
  {define Cmaj7... base-fret 3 frets x 1 3 2 3 1}
  {define Cmaj9. base-fret 1 frets x 3 0 0 0 0}
  {define Csus. base-fret 1 frets x 3 3 0 1 1}
  {define Csus.. base-fret 1 frets x x 3 0 1 1}
  {define Csus2. base-fret 3 frets x 3 3 3 x 1}
  {define Csus2.. base-fret 1 frets x 3 0 0 3 3}
  {define Csus2... base-fret 3 frets x 1 3 3 1 1}
  {define Csus2/A. base-fret 1 frets x x 0 2 1 3}
  {define Csus2/B. base-fret 1 frets 3 3 0 0 0 3}
  {define Csus2/B.. base-fret 1 frets x 3 0 0 0 3}
  {define Csus2/E. base-fret 1 frets 3 x 0 0 1 0}
  {define Csus2/E.. base-fret 1 frets x 3 0 0 1 0}
  {define Csus2/E... base-fret 1 frets x 3 2 0 3 0}
  {define Csus2/E.... base-fret 1 frets x 3 2 0 3 3}
  {define Csus2/E, base-fret 1 frets x x 0 0 1 0}
  {define Csus2/E,, base-fret 3 frets x x 0 3 3 1}
  {define Csus2/E,,, base-fret 10 frets x 1 3 3 4 0}
  {define Csus2/E,,,, base-fret 5 frets x 1 1 1 x 0}
  {define Csus2/F. base-fret 1 frets 3 3 0 0 1 1}
  {define Csus4/A. base-fret 1 frets 3 x 3 2 1 1}
  {define Csus4/A.. base-fret 1 frets x x 3 2 1 3}
  {define Csus4/B. base-fret 1 frets x 3 3 0 0 3}
  {define Csus4/Bb. base-fret 3 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Csus4/D. base-fret 1 frets 3 3 0 0 1 1}
  {define Csus4/E. base-fret 1 frets x 3 3 0 1 0}
  {define Csus4/E.. base-fret 1 frets x x 3 0 1 0}

 4. #4
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83
  {define D. base-fret 2 frets x 4 3 1 2 1}
  {define D.. base-fret 1 frets 2 0 0 2 3 2}
  {define D... base-fret 1 frets x 0 0 2 3 2}
  {define D.... base-fret 1 frets x 0 4 2 3 2}
  {define D..... base-fret 1 frets x x 0 2 3 2}
  {define D...... base-fret 5 frets x x 0 3 3 1}
  {define D#5. base-fret 1 frets x x 0 3 3 2}
  {define D/B. base-fret 2 frets x 0 3 3 2 1}
  {define D/B.. base-fret 1 frets x 2 0 2 0 2}
  {define D/B... base-fret 1 frets x 2 0 2 3 2}
  {define D/B.... base-fret 1 frets x 2 4 2 3 2}
  {define D/B..... base-fret 1 frets x x 0 2 0 2}
  {define D/C. base-fret 1 frets x 0 0 2 1 2}
  {define D/C.. base-fret 1 frets x 3 x 2 3 2}
  {define D/Db. base-fret 1 frets x x 0 2 2 2}
  {define D/E. base-fret 1 frets 0 0 0 2 3 2}
  {define D/E.. base-fret 1 frets 0 0 4 2 3 0}
  {define D/E... base-fret 1 frets 2 x 0 2 3 0}
  {define D/E.... base-fret 1 frets x 0 2 2 3 2}
  {define D/E..... base-fret 1 frets x x 2 2 3 2}
  {define D/E...... base-fret 2 frets x 4 3 1 2 0}
  {define D/E....... base-fret 7 frets x 3 3 1 x 0}
  {define D/G. base-fret 3 frets 3 x 2 0 1 3}
  {define D/G.. base-fret 1 frets 3 x 0 2 3 2}
  {define D5. base-fret 5 frets 1 1 3 3 x 1}
  {define D5.. base-fret 2 frets x 0 0 1 2 4}
  {define D6. base-fret 1 frets x 0 4 4 3 2}
  {define D6.. base-fret 1 frets x 2 0 2 0 2}
  {define D6... base-fret 1 frets x 2 4 2 3 2}
  {define D6.... base-fret 1 frets x x 0 2 0 2}
  {define D6/add9. base-fret 1 frets 0 0 2 4 3 2}
  {define D6/add9.. base-fret 1 frets 0 2 0 2 0 2}
  {define D7. base-fret 1 frets x 0 0 2 1 2}
  {define D7.. base-fret 1 frets x 3 x 2 3 2}
  {define D7... base-fret 5 frets x 1 3 1 3 1}
  {define D7sus4. base-fret 1 frets x x 0 2 1 3}
  {define D9. base-fret 1 frets 0 0 0 2 1 2}
  {define D9.. base-fret 1 frets 2 x 0 2 1 0}
  {define D9... base-fret 5 frets x 1 3 1 3 0}
  {define D9(#5). base-fret 1 frets 0 3 x 3 3 2}
  {define Dadd9. base-fret 1 frets 0 0 0 2 3 2}
  {define Dadd9.. base-fret 1 frets 0 0 4 2 3 0}
  {define Dadd9... base-fret 1 frets 2 x 0 2 3 0}
  {define Dadd9.... base-fret 1 frets x 0 2 2 3 2}
  {define Dadd9, base-fret 1 frets x x 2 2 3 2}
  {define Dadd9,, base-fret 2 frets x 4 3 1 2 0}
  {define Dadd9,,, base-fret 7 frets x 3 1 1 x 0}
  {define Daug/E. base-fret 1 frets 2 x 4 3 3 0}
  {define Db. base-fret 4 frets 1 1 3 3 3 1}
  {define Db.. base-fret 1 frets x 4 3 1 2 1}
  {define Db... base-fret 4 frets x 1 3 3 3 1}
  {define Db.... base-fret 1 frets x x 3 1 2 1}
  {define Db..... base-fret 4 frets x x 3 3 3 1}
  {define Db#5. base-fret 1 frets x 0 3 2 2 1}
  {define Db#5.. base-fret 1 frets x 0 x 2 2 1}
  {define Dbb5. base-fret 1 frets x x 3 0 2 1}
  {define Db/B. base-fret 1 frets x 4 3 4 0 4}
  {define Db/Bb. base-fret 1 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Db/C. base-fret 1 frets x 3 3 1 2 1}
  {define Db/C.. base-fret 4 frets x 1 3 2 3 1}
  {define Db5. base-fret 4 frets x 1 3 3 x 1}
  {define Db6. base-fret 1 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Db7. base-fret 1 frets x 4 3 4 0 4}
  {define Dbaug/D. base-fret 1 frets x x 0 2 2 1}
  {define Dbaug/G. base-fret 1 frets 1 0 3 0 2 1}
  {define Dbdim/A. base-fret 1 frets 3 x 2 2 2 0}
  {define Dbdim/A.. base-fret 1 frets x 0 2 0 2 0}
  {define Dbdim/A... base-fret 1 frets x 0 2 2 2 3}
  {define Dbdim/B. base-fret 1 frets 0 2 2 0 2 0}
  {define Dbdim/Bb. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Dbdim/Bb.. base-fret 1 frets x x 2 3 2 3}
  {define Dbdim/D. base-fret 1 frets 3 x 0 0 2 0}
  {define Dbdim/D.. base-fret 1 frets x x 0 0 2 0}
  {define Dbdim7. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Dbdim7.. base-fret 1 frets x x 2 3 2 3}
  {define Dbm. base-fret 4 frets x 1 3 3 2 1}
  {define Dbm.. base-fret 1 frets x x 2 1 2 0}
  {define Dbm... base-fret 4 frets x 1 3 3 x 0}
  {define Dbm/A. base-fret 1 frets x 0 2 1 2 0}
  {define Dbm/B. base-fret 1 frets 0 2 2 1 2 0}
  {define Dbm/B.. base-fret 4 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Dbm7. base-fret 1 frets 0 2 2 1 2 0}
  {define Dbm7.. base-fret 4 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Dbm7(b5). base-fret 1 frets 0 2 2 0 2 0}
  {define Dbmaj7. s 0 2 2 1 2 0}
  {define Dbm7.. base-fret 4 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Dbm7(b5). base-fret 1 frets 0 2 2 0 2 0}
  {define Dbmaj7. base-fret 1 frets x 3 3 1 2 1}
  {define Dbmaj7.. base-fret 4 frets x 1 3 2 3 1}
  {define Dbsus2. base-fret 4 frets x x 3 3 1 1}
  {define Dbsus4/Bb. base-fret 1 frets x x 4 3 2 4}
  {define Ddim/B. base-fret 1 frets x 2 0 1 0 1}
  {define Ddim/B.. base-fret 1 frets x x 0 1 0 1}
  {define Ddim/B... base-fret 1 frets x x 3 4 3 4}
  {define Ddim/Bb. base-fret 1 frets x 1 3 1 3 1}
  {define Ddim/Bb.. base-fret 1 frets x x 3 3 3 4}
  {define Ddim/C. base-fret 1 frets x x 0 1 1 1}
  {define Ddim7. base-fret 1 frets x 2 0 1 0 1}
  {define Ddim7.. base-fret 1 frets x x 0 1 0 1}
  {define Ddim7... base-fret 1 frets x x 3 4 3 4}
  {define Dm. base-fret 1 frets x 0 0 2 3 1}
  {define Dm.. base-fret 7 frets 1 1 3 3 2 1}
  {define Dm/B. base-fret 1 frets 1 2 3 2 3 1}
  {define Dm/B.. base-fret 1 frets x 2 0 2 0 1}
  {define Dm/B... base-fret 1 frets x x 0 2 0 1}
  {define Dm/Bb. base-fret 1 frets 1 1 3 2 3 1}
  {define Dm/C. base-fret 5 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Dm/C.. base-fret 1 frets x x 0 2 1 1}
  {define Dm/C... base-fret 5 frets x x 0 1 2 1}
  {define Dm/Db. base-fret 1 frets x x 0 2 2 1}
  {define Dm/E. base-fret 6 frets x x 2 2 1 0}
  {define Dm6. base-fret 1 frets x 2 0 2 0 1}
  {define Dm6.. base-fret 1 frets x x 0 2 0 1}
  {define Dm7. base-fret 5 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Dm7.. base-fret 1 frets x x 0 2 1 1}
  {define Dm7... base-fret 5 frets x x 0 1 2 1}
  {define Dm7(b5). base-fret 1 frets x x 0 1 1 1}
  {define Dm7/add11. base-fret 1 frets 3 x 0 2 1 1}
  {define Dmaj7. base-fret 14 frets x x 0 1 1 1}
  {define Dmaj7.. base-fret 1 frets x x 0 2 2 2}
  {define Dmin/maj7. base-fret 1 frets x x 0 2 2 1}
  {define Dsus. base-fret 3 frets 3 x 0 0 1 3}
  {define Dsus.. base-fret 1 frets 3 0 0 0 3 3}
  {define Dsus... base-fret 1 frets x 0 0 0 3 3}
  {define Dsus.... base-fret 1 frets x x 0 2 3 3}
  {define Dsus2. base-fret 5 frets 1 1 3 3 x 0}
  {define Dsus2.. base-fret 1 frets x 0 0 2 3 0}
  {define Dsus2... base-fret 1 frets 0 0 2 2 3 0}
  {define Dsus2, base-fret 1 frets x 0 2 2 3 0}
  {define Dsus2,, base-fret 1 frets x x 0 2 3 0}
  {define Dsus2/Ab. base-fret 1 frets 4 x 0 2 3 0}
  {define Dsus2/B. base-fret 1 frets 0 2 0 2 0 0}
  {define Dsus2/B.. base-fret 1 frets x 2 0 2 3 0}
  {define Dsus2/Bb. base-fret 1 frets 0 1 x 2 3 0}
  {define Dsus2/C. base-fret 1 frets x x 0 2 1 0}
  {define Dsus2/C.. base-fret 5 frets x x 0 1 1 1}
  {define Dsus2/Db. base-fret 1 frets x 0 0 2 2 0}
  {define Dsus2/Db.. base-fret 1 frets x x 0 2 2 0}
  {define Dsus2/Db... base-fret 5 frets x x 0 2 1 1}
  {define Dsus2/Db, base-fret 9 frets x x 0 1 2 1}
  {define Dsus2/F. base-fret 6 frets x x 2 2 1 0}
  {define Dsus2/G. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 0}
  {define Dsus2/G.. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 3}
  {define Dsus2/G... base-fret 1 frets x 0 2 2 3 3}
  {define Dsus2/G, base-fret 3 frets 3 x 0 0 1 0}
  {define Dsus2/G,, base-fret 1 frets x 0 0 0 x 0}
  {define Dsus2/Gb. base-fret 1 frets 0 0 0 2 3 2}
  {define Dsus2/Gb.. base-fret 1 frets 0 0 4 2 3 0}
  {define Dsus2/Gb... base-fret 1 frets 2 x 0 2 3 0}
  {define Dsus2/Gb, base-fret 1 frets x 0 2 2 3 2}
  {define Dsus2/Gb,, base-fret 1 frets x x 2 2 3 2}
  {define Dsus2/Gb,,, base-fret 2 frets x 4 3 1 2 0}
  {define Dsus2/Gb,,,, base-fret 7 frets x 3 1 1 x 0}
  {define Dsus4/B. base-fret 1 frets 3 0 0 0 0 3}
  {define Dsus4/B.. base-fret 1 frets 3 2 0 2 0 3}
  {define Dsus4/C. base-fret 1 frets x x 0 2 1 3}
  {define Dsus4/E. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 0}
  {define Dsus4/E.. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 3}
  {define Dsus4/E... base-fret 1 frets x 0 2 2 3 3}
  {define Dsus4/E.... base-fret 3 frets 3 x 0 0 1 0}
  {define Dsus4/E, base-fret 1 frets x 0 0 0 x 0}
  {define Dsus4/Gb. base-fret 3 frets 3 x 2 0 1 3}
  {define Dsus4/Gb.. base-fret 1 frets 3 x 0 2 3 2}

 5. #5
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83
  {define E. base-fret 1 frets 0 2 2 1 0 0}
  {define E.. base-fret 4 frets x 4 3 1 2 0}
  {define E#5. base-fret 1 frets x 3 2 1 1 0}
  {define E/A. base-fret 1 frets x 0 2 1 0 0}
  {define E/D. base-fret 1 frets 0 2 0 1 0 0}
  {define E/D.. base-fret 1 frets 0 2 2 1 3 0}
  {define E/D... base-fret 1 frets x 2 0 1 3 0}
  {define E/D.... base-fret 1 frets x x 0 1 0 0}
  {define E/Db. base-fret 1 frets 0 2 2 1 2 0}
  {define E/Db.. base-fret 4 frets x 1 3 1 2 1}
  {define E/Eb. base-fret 1 frets 0 2 1 1 0 0}
  {define E/Eb.. base-fret 4 frets 0 x 3 1 1 0}
  {define E/Eb... base-fret 1 frets x x 1 1 0 0}
  {define E/Gb. base-fret 1 frets 0 2 2 1 0 2}
  {define E/Gb.. base-fret 1 frets 0 x 4 1 0 0}
  {define E/Gb... base-fret 1 frets 2 2 2 1 0 0}
  {define E11/b9. base-fret 1 frets 0 0 3 4 3 4}
  {define E5. base-fret 1 frets 0 2 x x x 0}
  {define E5.. base-fret 7 frets x 1 3 3 x 0}
  {define E6. base-fret 1 frets 0 2 2 1 2 0}
  {define E6.. base-fret 4 frets x 1 3 1 2 1}
  {define E7. base-fret 1 frets 0 2 0 1 0 0}
  {define E7.. base-fret 1 frets 0 2 2 1 3 0}
  {define E7... base-fret 1 frets x 2 0 1 3 0}
  {define E7.... base-fret 1 frets x x 0 1 0 0}
  {define E7/add11. base-fret 1 frets x 0 0 1 0 0}
  {define E7/b9(b5). base-fret 1 frets 0 1 3 1 3 1}
  {define E7sus4. base-fret 1 frets 0 2 0 2 0 0}
  {define E9. base-fret 1 frets 0 2 0 1 0 2}
  {define E9.. base-fret 1 frets 2 2 0 1 0 0}
  {define Eadd9. base-fret 1 frets 0 2 2 1 0 2}
  {define Eadd9.. base-fret 1 frets 0 x 4 1 0 0}
  {define Eadd9... base-fret 1 frets 2 2 2 1 0 0}
  {define Eb. base-fret 1 frets x 1 1 3 4 3}
  {define Eb.. base-fret 1 frets x x 1 3 4 3}
  {define Eb... base-fret 3 frets x x 3 1 2 1}
  {define Eb#5. base-fret 1 frets 3 2 1 0 0 3}
  {define Eb#5.. base-fret 1 frets 3 x 1 0 0 3}
  {define Eb/C. base-fret 3 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Eb/D. base-fret 6 frets x 1 3 2 3 1}
  {define Eb/Db. base-fret 1 frets x 1 1 3 2 3}
  {define Eb/Db.. base-fret 6 frets x 1 3 1 3 1}
  {define Eb/Db... base-fret 1 frets x x 1 3 2 3}
  {define Eb/E. base-fret 3 frets x x 3 1 2 0}
  {define Eb5. base-fret 6 frets x 1 3 3 x 1}
  {define Eb6. base-fret 3 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Eb7. base-fret 1 frets x 1 1 3 2 3}
  {define Eb7.. base-fret 6 frets x 1 3 1 3 1}
  {define Eb7... base-fret 1 frets x x 1 3 2 3}
  {define Ebaug/E. base-fret 1 frets 3 x 1 0 0 0}
  {define Ebaug/E.. base-fret 1 frets x x 1 0 0 0}
  {define Ebdim/B. base-fret 1 frets 2 x 1 2 0 2}
  {define Ebdim/B.. base-fret 1 frets x 0 1 2 0 2}
  {define Ebdim/B... base-fret 1 frets x 2 1 2 0 2}
  {define Ebdim/B.... base-fret 1 frets x 2 4 2 4 2}
  {define Ebdim/C. base-fret 1 frets x x 1 2 1 2}
  {define Ebdim7. base-fret 1 frets x x 1 2 1 2}
  {define Ebm. base-fret 1 frets x x 4 3 4 2}
  {define Ebm/Db. base-fret 1 frets x x 1 3 2 2}
  {define Ebm7. base-fret 1 frets x x 1 3 2 2}
  {define Ebmaj7. base-fret 6 frets x 1 3 2 3 1}
  {define Ebsus2/Ab. base-fret 1 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Ebsus4/F. base-fret 1 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Edim/C. base-fret 3 frets x 1 3 1 3 1}
  {define Edim/D. base-fret 1 frets 3 x 0 3 3 0}
  {define Edim/Db. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Edim/Db.. base-fret 1 frets x x 2 3 2 3}
  {define Edim/Eb. base-fret 3 frets x x 3 1 2 0}
  {define Edim7. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Edim7.. ba3}
  {define Edim/Eb. base-fret 3 frets x x 3 1 2 0}
  {define Edim7. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Edim7.. base-fret 1 frets x x 2 3 2 3}
  {define Em. base-fret 1 frets 0 2 2 0 0 0}
  {define Em.. base-fret 1 frets 3 x 2 0 0 0}
  {define Em... base-fret 2 frets x 1 4 x x 0}
  {define Em/A. base-fret 1 frets 3 x 2 2 0 0}
  {define Em/A.. base-fret 1 frets x 0 2 0 0 0}
  {define Em/A... base-fret 4 frets x 0 2 1 2 0}
  {define Em/C. base-fret 1 frets 0 3 2 0 0 0}
  {define Em/C.. base-fret 1 frets x 2 2 0 1 0}
  {define Em/C... base-fret 3 frets x 1 3 2 3 1}
  {define Em/D. base-fret 1 frets 0 2 0 0 0 0}
  {define Em/D.. base-fret 1 frets 0 2 0 0 3 0}
  {define Em/D... base-fret 1 frets 0 2 2 0 3 0}
  {define Em/D,. base-fret 1 frets 0 2 2 0 3 3}
  {define Em/D, base-fret 12 frets x x 0 1 1 1}
  {define Em/D,, base-fret 7 frets x x 0 3 2 1}
  {define Em/D,,, base-fret 1 frets x x 2 4 3 3}
  {define Em/D,., base-fret 1 frets 0 x 0 0 0 0}
  {define Em/D,.. base-fret 10 frets x 1 3 3 3 0}
  {define Em/Db. base-fret 1 frets 0 2 2 0 2 0}
  {define Em/Eb. base-fret 1 frets 3 x 1 0 0 0}
  {define Em/Eb.. base-fret 1 frets x x 1 0 0 0}
  {define Em/Gb. base-fret 1 frets 0 2 2 0 0 2}
  {define Em/Gb.. base-fret 1 frets 0 2 4 0 0 0}
  {define Em/Gb... base-fret 1 frets 0 x 4 0 0 0}
  {define Em/Gb, base-fret 1 frets 2 2 2 0 0 0}
  {define Em6. base-fret 1 frets 0 2 2 0 2 0}
  {define Em7. base-fret 1 frets 0 2 0 0 0 0}
  {define Em7.. base-fret 1 frets 0 2 0 0 3 0}
  {define Em7... base-fret 1 frets 0 2 2 0 3 0}
  {define Em7.... base-fret 1 frets 0 2 2 0 3 3}
  {define Em7..... base-fret 1 frets x x 0 0 0 0}
  {define Em7, base-fret 12 frets x x 0 1 1 1}
  {define Em7,, base-fret 7 frets x x 0 3 2 1}
  {define Em7,,, base-fret 1 frets x x 2 4 3 3}
  {define Em7,,,, base-fret 1 frets 0 x 0 0 0 0}
  {define Em7,,,,, base-fret 10 frets x 1 3 3 3 0}
  {define Em7(b5). base-fret 1 frets 3 x 0 3 3 0}
  {define Em7/add11. base-fret 1 frets 0 0 0 0 0 0}
  {define Em7/add11.. base-fret 1 frets 0 0 0 0 0 3}
  {define Em7/add11... base-fret 1 frets 3 x 0 2 0 0}
  {define Em9. base-fret 1 frets 0 2 0 0 0 2}
  {define Em9.. base-fret 1 frets 0 2 0 0 3 2}
  {define Em9... base-fret 1 frets 2 2 0 0 0 0}
  {define Emaj7. base-fret 1 frets 0 2 1 1 0 0}
  {define Emaj7.. base-fret 4 frets 0 x 3 1 1 0}
  {define Emaj7... base-fret 1 frets x x 1 1 0 0}
  {define Emaj9. base-fret 1 frets 0 2 1 1 0 2}
  {define Emaj9.. base-fret 1 frets 4 x 4 4 4 0}
  {define Emin/maj7. base-fret 1 frets 3 x 1 0 0 0}
  {define Emin/maj7.. base-fret 1 frets x x 1 0 0 0}
  {define Emin/maj9. base-fret 4 frets 0 3 1 0 0 0}
  {define Esus. base-fret 1 frets 0 0 2 2 0 0}
  {define Esus.. base-fret 1 frets 0 0 2 4 0 0}
  {define Esus... base-fret 1 frets 0 2 2 2 0 0}
  {define Esus, base-fret 1 frets x 0 2 2 0 0}
  {define Esus,, base-fret 1 frets x x 2 2 0 0}
  {define Esus2. base-fret 7 frets 1 3 3 x x 0}
  {define Esus2.. base-fret 1 frets x 2 4 4 x 0}
  {define Esus2/A. base-fret 1 frets x 0 4 4 0 0}
  {define Esus2/A.. base-fret 2 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Esus2/Ab. base-fret 1 frets 0 2 2 1 0 2}
  {define Esus2/Ab.. base-fret 1 frets 0 x 4 1 0 0}
  {define Esus2/Ab... base-fret 1 frets 2 2 2 1 0 0}
  {define Esus2/Db. base-fret 1 frets x 4 4 4 x 0}
  {define Esus2/Eb. base-fret 1 frets x 2 2 4 4 2}
  {define Esus2/Eb.. base-fret 1 frets x x 4 4 4 0}
  {define Esus2/G. base-fret 1 frets 0 2 2 0 0 2}
  {define Esus2/G.. base-fret 1 frets 0 2 4 0 0 0}
  {define Esus2/G... base-fret 1 frets 0 x 4 0 0 0}
  {define Esus2/G.... base-fret 1 frets 2 2 2 0 0 0}
  {define Esus4/Ab. base-fret 1 frets x 0 2 1 0 0}
  {define Esus4/C. base-fret 5 frets 0 0 3 1 0 0}
  {define Esus4/C.. base-fret 1 frets x 3 2 2 0 0}
  {define Esus4/D. base-fret 1 frets 0 2 0 2 0 0}
  {define Esus4/D.. base-fret 1 frets x 2 0 2 3 0}
  {define Esus4/Db. base-fret 1 frets 0 0 2 4 2 0}
  {define Esus4/Db.. base-fret 6 frets x 0 2 1 0 0}
  {define Esus4/Eb. base-fret 1 frets x 2 1 2 0 0}
  {define Esus4/F. base-fret 1 frets 0 0 3 2 0 0}
  {define Esus4/G. base-fret 1 frets 3 x 2 2 0 0}
  {define Esus4/G.. base-fret 1 frets x 0 2 0 0 0}
  {define Esus4/G... base-fret 4 frets x 0 2 1 2 0}
  {define Esus4/Gb. base-fret 1 frets x 0 4 4 0 0}
  {define Esus4/Gb.. base-fret 2 frets x 1 3 1 4 1}

 6. #6
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83
  {define F. base-fret 1 frets 1 3 3 2 1 1}
  {define F.. base-fret 1 frets x 0 3 2 1 1}
  {define F... base-fret 1 frets x 3 3 2 1 1}
  {define F.... base-fret 1 frets x x 3 2 1 1}
  {define F#5. base-fret 1 frets x 0 3 2 2 1}
  {define F#5.. base-fret 1 frets x 0 x 2 2 1}
  {define F/D. base-fret 5 frets x 1 3 1 2 1}
  {define F/D.. base-fret 1 frets x x 0 2 1 1}
  {define F/D... base-fret 5 frets x x 0 1 2 1}
  {define F/E. base-fret 1 frets 0 0 3 2 1 0}
  {define F/E.. base-fret 1 frets 1 3 3 2 1 0}
  {define F/E... base-fret 1 frets 1 x 2 2 1 0}
  {define F/E.... base-fret 1 frets x x 2 2 1 1}
  {define F/E..... base-fret 1 frets x x 3 2 1 0}
  {define F/Eb. base-fret 1 frets x x 1 2 1 1}
  {define F/Eb.. base-fret 3 frets x x 1 3 2 3}
  {define F/G. base-fret 1 frets 3 x 3 2 1 1}
  {define F/G.. base-fret 1 frets x x 3 2 1 3}
  {define F5. base-fret 1 frets 1 3 3 x x 1}
  {define F6. base-fret 5 frets x 1 3 1 2 1}
  {define F6.. base-fret 1 frets x x 0 2 1 1}
  {define F6... base-fret 5 frets x x 0 1 2 1}
  {define F6/add9. base-fret 1 frets 3 x 0 2 1 1}
  {define F7. base-fret 1 frets x x 1 2 1 1}
  {define F7.. base-fret 3 frets x x 1 3 2 3}
  {define Fadd9. base-fret 1 frets 3 x 3 2 1 1}
  {define Fadd9.. base-fret 1 frets x x 3 2 1 3}
  {define Faug/D. base-fret 1 frets x x 0 2 2 1}
  {define Faug/G. base-fret 1 frets 1 0 3 0 2 1}
  {define Fdim/D. base-fret 1 frets x 2 0 1 0 1}
  {define Fdim/D.. base-fret 1 frets x x 0 1 0 1}
  {define Fdim/D... base-fret 1 frets x x 3 4 3 4}
  {define Fdim/Db. base-fret 1 frets x 4 3 4 0 4}
  {define Fdim7. base-fret 1 frets x 2 0 1 0 1}
  {define Fdim7.. base-fret 1 frets x x 0 1 0 1}
  {define Fdim7... base-fret 1 frets x x 3 4 3 4}
  {define Fm. base-fret 1 frets x 3 3 1 1 1}
  {define Fm.. base-fret 1 frets x x 3 1 1 1}
  {define Fm/D. base-fret 1 frets x x 0 1 1 1}
  {define Fm/Db. base-fret 1 frets x 3 3 1 2 1}
  {define Fm/Db.. base-fret 4 frets x 1 3 2 3 1}
  {define Fm/Eb. base-fret 8 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Fm/Eb.. base-fret 1 frets x x 1 1 1 1}
  {define Fm6. base-fret 1 frets x x 0 1 1 1}
  {define Fm7. base-fret 8 frets x 1 3 1 2 1}
  {define Fm7.. base-fret 1 frets x x 1 1 1 1}
  {define Fmaj7. base-fret 1 frets 0 0 3 2 1 0}
  {define Fmaj7.. base-fret 1 frets 1 3 3 2 1 0}
  {define Fmaj7... base-fret 1 frets 1 x 2 2 1 0}
  {define Fmaj7, base-fret 1 frets x x 2 2 1 1}
  {define Fmaj7,, base-fret 1 frets x x 3 2 1 0}
  {define Fmaj7/#11. base-fret 1 frets 0 2 3 2 1 0}
  {define Fmaj7/#11.. base-fret 1 frets 1 3 3 2 0 0}
  {define Fmaj9. base-fret 1 frets 0 0 3 0 1 3}
  {define Fsus. base-fret 1 frets x x 3 3 1 1}
  {define Fsus2. base-fret 1 frets x 3 3 0 1 1}
  {define Fsus2.. base-fret 1 frets x x 3 0 1 1}
  {define Fsus2/A. base-fret 1 frets 3 x 3 2 1 1}
  {define Fsus2/A.. base-fret 1 frets x x 3 2 1 3}
  {define Fsrets x x 3 0 1 1}
  {define Fsus2/A. base-fret 1 frets 3 x 3 2 1 1}
  {define Fsus2/A.. base-fret 1 frets x x 3 2 1 3}
  {define Fsus2/B. base-fret 1 frets x 3 3 0 0 3}
  {define Fsus2/Bb. base-fret 3 frets x 1 3 1 4 1}
  {define Fsus2/D. base-fret 1 frets 3 3 0 0 1 1}
  {define Fsus2/E. base-fret 1 frets x 3 3 0 1 0}
  {define Fsus2/E.. base-fret 1 frets x x 3 0 1 0}
  {define Fsus4/G. base-fret 3 frets x 1 3 1 4 1}

 7. #7
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83
  {define G. base-fret 10 frets x 1 3 3 3 1}
  {define G.. base-fret 1 frets 3 2 0 0 0 3}
  {define G... base-fret 1 frets 3 2 0 0 3 3}
  {define G.... base-fret 3 frets 1 3 3 2 1 1}
  {define G..... base-fret 1 frets 3 x 0 0 0 3}
  {define G, base-fret 3 frets x 3 3 2 1 1}
  {define G,, base-fret 1 frets x x 0 4 3 3}
  {define G,,, base-fret 7 frets x x 0 1 2 1}
  {define G#5. base-fret 1 frets 3 2 1 0 0 3}
  {define G#5.. base-fret 1 frets 3 x 1 0 0 3}
  {define G/A. base-fret 1 frets 3 0 0 0 0 3}
  {define G/A.. base-fret 1 frets 3 2 0 2 0 3}
  {define G/C. base-fret 1 frets 3 3 0 0 0 3}
  {define G/C.. base-fret 1 frets x 3 0 0 0 3}
  {define G/E. base-fret 1 frets 0 2 0 0 0 0}
  {define G/E.. base-fret 1 frets 0 2 0 0 3 0}
  {define G/E... base-fret 1 frets 0 2 2 0 3 0}
  {define G/E.... base-fret 1 frets 0 2 2 0 3 3}
  {define G/E..... base-fret 12 frets x x 0 1 1 1}
  {define G/E, base-fret 7 frets x x 0 3 2 1}
  {define G/E,, base-fret 1 frets x x 2 4 3 3}
  {define G/E,,, base-fret 1 frets 0 x 0 0 0 0}
  {define G/E,,,, base-fret 10 frets x 1 3 3 3 0}
  {define G/F. base-fret 1 frets 1 x 0 0 0 3}
  {define G/F.. base-fret 1 frets 3 2 0 0 0 1}
  {define G/F... base-fret 1 frets x x 0 0 0 1}
  {define G/Gb. base-fret 1 frets 2 2 0 0 0 3}
  {define G/Gb.. base-fret 1 frets 2 2 0 0 3 3}
  {define G/Gb... base-fret 1 frets 3 2 0 0 0 2}
  {define G/Gb.... base-fret 1 frets x x 4 4 3 3}
  {define G5. base-fret 3 frets 1 3 3 x x 1}
  {define G5.. base-fret 1 frets 3 x 0 0 3 3}
  {define G6. base-fret 1 frets 0 2 0 0 0 0}
  {define G6.. base-fret 1 frets 0 2 0 0 3 0}
  {define G6... base-fret 1 frets 0 2 2 0 3 0}
  {define G6.... base-fret 1 frets 0 2 2 0 3 3}
  {define G6, base-fret 12 frets x x 0 1 1 1}
  {define G6,, base-fret 7 frets x x 0 3 2 1}
  {define G6,,, base-fret 1 frets x x 2 4 3 3}
  {define G6,,,, base-fret 1 frets 0 x 0 0 0 0}
  {define G6,.,. base-fret 10 frets x 1 3 3 3 0}
  {define G6/add9. base-fret 1 frets 0 0 0 0 0 0}
  {define G6/add9.. base-fret 1 frets 0 0 0 0 0 3}
  {define G6/add9... base-fret 1 frets 3 x 0 2 0 0}
  {define G7. base-fret 1 frets 1 x 0 0 0 3}
  {define G7.. base-fret 1 frets 3 2 0 0 0 1}
  {define G7... base-fret 1 frets x x 0 0 0 1}
  {define G7/add11. base-fret 1 frets x 3 0 0 0 1}
  {define G7sus4. base-fret 1 frets 3 3 0 0 1 1}
  {define G9. base-fret 1 frets x 0 0 0 0 1}
  {define G9.. base-fret 1 frets x 2 3 2 3 3}
  {define Gadd9. base-fret 1 frets 3 0 0 0 0 3}
  {define Gadd9.. base-fret 1 frets 3 2 0 2 0 3}
  {define Gaug/E. base-fret 1 frets 3 x 1 0 0 0}
  {define Gaug/E.. base-fret 1 frets x x 1 0 0 0}
  {define Gb. base-fret 1 frets 2 4 4 3 2 2}
  {define Gb.. base-fret 1 frets x 4 4 3 2 2}
  {define Gb... base-fret 1 frets x x 4 3 2 2}
  {define Gb#5. base-fret 1 frets x x 0 3 3 2}
  {define Gb/Ab. base-fret 1 frets x x 4 3 2 4}
  {define Gb/E. base-fret 1 frets 2 4 2 3 2 2}
  {define Gb/E.. base-fret 1 frets x x 4 3 2 0}
  {define Gb/Eb. base-fret 1 frets x x 1 3 2 2}
  {define Gb/F. base-fret 1 frets x x 3 3 2 2}
  {define Gb6. base-fret 1 frets x x 1 3 2 2}
  {define Gb7. base-fret 1 frets 2 4 2 3 2 2}
  {define Gb7.. base-fret 1 frets x x 4 3 2 0}
  {define Gb7(#5). base-fret 1 frets 2 x 4 3 3 0}
  {define Gb7/#9. base-fret 1 frets x 0 4 3 2 0}
  {define Gb7sus4. base-fret 1 frets x 4 4 4 x 0}
  {define Gbadd9. base-fret 1 frets x x 4 3 2 4}
  {define Gbaug/E. base-fret 1 frets 2 x 4 3 3 0}
  {define Gbdim/D. base-fret 1 frets x 0 0 2 1 2}
  {define Gbdim/D.. base-fret 1 frets x 3 x 2 3 2}
  {define Gbdim/D, base-fret 5 frets x 1 3 1 3 1}
  {define Gbdim/E. base-fret 1 frets x 0 2 2 1 2}
  {define Gbdim/E.. base-fret 1 frets x x 2 2 1 2}
  {define Gbdim/Eb. base-fret 1 frets x x 1 2 1 2}
  {define Gbdim7. base-fret 1 frets x x 1 2 1 2}
  {define Gbm. base-fret 1 frets 2 4 4 2 2 2}
  {define Gbm.. base-fret 1 frets x 4 4 2 2 2}
  {define Gbm... base-fret 1 frets x x 4 2 2 2}
  {define Gbm/D. base-fret 14 frets x x 0 1 1 1}
  {define Gbm/D.. base-fret 1 frets x x 0 2 2 2}
  {define Gbm/E. base-fret 1 frets 0 0 2 2 2 2}
  {define Gbm/E.. base-fret 1 frets 0 x 4 2 2 0}
  {define Gbm/E... base-fret 1 frets 2 x 2 2 2 0}
  {define Gbm/E, base-fret 1 frets x 0 4 2 2 0}
  {define Gbm/E,, base-fret 1 frets x x 2 2 2 2}
  {define Gbm7. base-fret 1 frets 0 0 2 2 2 2}
  {define Gbm7.. base-fret 1 frets 0 x 4 2 2 0}
  {define Gbm7... base-fret 1 frets 2 x 2 2 2 0}
  {define Gbm7, base-fret 1 frets x 0 4 2 2 0}
  {define Gbm7., base-fret 1 frets x x 2 2 2 2}
  {define Gbm7(b5). base-fret 1 frets x 0 2 2 1 2}
  {define Gbm7(b5).. base-fret 1 frets x x 2 2 1 2}
  {define Gbm7/b9. base-fret 1 frets 0 0 2 0 2 2}
  {define Gbmaj7. base-fret 1 frets x x 3 3 2 2}
  {define Gbsus. base-fret 1 frets x 4 4 4 2 2}
  {define Gbsus2/Bb. base-fret 1 frets x x 4 3 2 4}
  {define Gbsus4/E. base-fret 1 frets x 4 4 4 x 0}
  {define Gdim/E. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Gdim/E.. base-fret 1 frets x x 2 3 2 3}
  {define Gdim/Eb. base-fret 1 frets x 1 1 3 2 3}
  {define Gdim/Eb.. base-fret 6 frets x 1 3 1 3 1}
  {define Gdim/Eb... base-fret 1 frets x x 1 3 2 3}
  {define Gdim7. base-fret 1 frets x 1 2 0 2 0}
  {define Gdim7.. base-fret 1 frets x x 2 3 2 3}
  {define Gm. base-fret 3 frets 1 3 3 1 1 1}
  {define Gm.. base-fret 1 frets x x 0 3 3 3}
  {define Gm/E. base-fret 1 frets 3 x 0 3 3 0}
  {define Gm/Eb. base-fret 6 frets x 1 3 2 3 1}
  {define Gm/F. base-fret 3 frets 1 3 1 1 1 1}
  {define Gm/F.. base-fret 1 frets x x 3 3 3 3}
  {define Gm13. base-fret 1 frets 0 0 3 3 3 3}
  {define Gm6. base-fret 1 frets 3 x 0 3 3 0}
  {define Gm7. base-fret 3 frets 1 3 1 1 1 1}
  {define Gm7.. base-fret 1 frets x x 3 3 3 3}
  {define Gm7/add11. base-fret 1 frets x 3 3 3 3 3}
  {define Gm9. base-fret 3 frets 1 3 1 1 1 3}
  {define Gmaj7. base-fret 1 frets 2 2 0 0 0 3}
  {define Gmaj7.. base-fret 1 frets 2 2 0 0 3 3}
  {define Gmaj7, base-fret 1 frets 3 2 0 0 0 2}
  {define Gmaj7,, base-fret 1 frets x x 4 4 3 3}
  {define Gsus. base-fret 1 frets x 3 0 0 3 3}
  {define Gsus.. base-fret 3 frets x 1 3 3 1 1}
  {define Gsus... base-fret 3 frets x 3 3 3 1 1}
  {define Gsus2. base-fret 3 frets 3 x 0 0 1 3}
  {define Gsus2.. base-fret 1 frets 3 0 0 0 3 3}
  {define Gsus2, base-fret 1 frets x 0 0 0 3 3}
  {define Gsus2,, base-fret 1 frets x x 0 2 3 3}
  {define Gsus2/B. base-fret 1 frets 3 0 0 0 0 3}
  {define Gsus2/B.. base-fret 1 frets 3 2 0 2 0 3}
  {define Gsus2/C. base-fret 1 frets x x 0 2 1 3}
  {define Gsus2/E. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 0}
  {define Gsus2/E.. base-fret 1 frets x 0 2 0 3 3}
  {define Gsus2/E, base-fret 1 frets x 0 2 2 3 3}
  {define Gsus2/E,, base-fret 3 frets 3 0 0 0 1 base-fret 1 frets x 0 2 0 3 3}
  {define Gsus2/E, base-fret 1 frets x 0 2 2 3 3}
  {define Gsus2/E,, base-fret 3 frets 3 0 0 0 1 0}
  {define Gsus2/Gb. base-fret 3 frets 3 x 2 0 1 3}
  {define Gsus2/Gb.. base-fret 1 frets 3 x 0 2 3 2}
  {define Gsus4/A. base-fret 1 frets x x 0 2 1 3}
  {define Gsus4/B. base-fret 1 frets 3 3 0 0 0 3}
  {define Gsus4/B.. base-fret 1 frets x 3 0 0 0 3}
  {define Gsus4/E. base-fret 1 frets 3 x 0 0 1 0}
  {define Gsus4/E.. base-fret 1 frets x 3 0 0 1 0}
  {define Gsus4/E, base-fret 1 frets x 3 2 0 3 3}
  {define Gsus4/E,, base-fret 1 frets x x 0 0 1 0}
  {define Gsus4/E,. base-fret 3 frets x x 0 3 3 1}
  {define Gsus4/E., base-fret 10 frets x 1 3 3 4 0}
  {define Gsus4/E,.. base-fret 5 frets x 1 1 1 x 0}
  {define Gsus4/F. base-fret 1 frets 3 3 0 0 1 1}

 8. #8
  bjr's Avatar
  bjr
  bjr is offline Lady of the Evening
  Join Date
  Apr 2005
  Location
  hobs crk
  Posts
  2,168
  Would it not be easier to explain basic chord theory and let people figure out chords by themselves?


  Why copy-paste lessons which are terribly redundant and not really useful?

 9. #9
  Join Date
  Sep 2005
  Location
  my chair
  Posts
  1,856
  could have put all in a notebook file n posted it


  anywazzzzzzzzzzzzzzzzzz

 10. #10
  knight_guitar's Avatar
  knight_guitar is offline Lead Guitarist
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  Delhi
  Posts
  473
  or may be u should have posted this link.. !!!! "http://www.ultimate-guitar.com/lessons/chords/all_guitar_chords.html" , y doing it here :S ????
  _________/\_________ .. see ya on the dark side of moon....

 11. #11
  knight_guitar's Avatar
  knight_guitar is offline Lead Guitarist
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  Delhi
  Posts
  473
  or may be u should have posted this link.. !!!! "http://www.ultimate-guitar.com/lessons/chords/all_guitar_chords.html" , y doing it here :S ????
  _________/\_________ .. see ya on the dark side of moon....

 12. #12
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83
  ya i kno...but i thought it would be easier for newbies this way

 13. #13
  solo is offline Banned
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  30
  ah talking bout chords this software has all the chords in the world...plus proper diagram is given...its easier than reading tabs...
  www.chordeditor.com

 14. #14
  m_waleed86's Avatar
  m_waleed86 is offline KhaMosh GhuStAk
  Join Date
  Jun 2005
  Location
  Oman
  Posts
  323
  Quote Originally Posted by Ali Akber
  ya i kno...but i thought it would be easier for newbies this way

  wow...now this helped!!!!!!!!!
  {{{{{MEIN HOON jo MEIN HOON}}}}}
  ---------------------------------------------------------
  REMEMBER YOU ARE ALL PREFECT.....GOD DOESN'T MAKE ANY MISTAKES!!!

  We Are Born Naked, Hungry And Wet......Then it Gets WORSE
  ---------------------------------------------------------------
  THe GhusTak was here!!!!!!!!!!!

 15. #15
  Ali Akber's Avatar
  Ali Akber is offline Beginner
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  FARRRRRRRRRRRRRRR from here
  Posts
  83
  hey solo guy...i downloaded tht file but wat should i open it with? its not a proper file

 

 
Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Single Sign On provided by vBSSO