Bulla, ki jaana main kaun
Bulla, ki jaana main kaun

Na main moman vich maseetan
Na main vich kufar dian reetan
Na main pakan vich paleetan

Na main andar bed kitaban
Na main rehnda bhaang sharaban
Na main rehnda mast kharaban

Na main shadi na ghamnaki
Na main vich paleetan pakeen
Na main aaabi na main khaki

Na main aatish na paun
Bulla ki jaana main kaun

Na main arabi na lahori
Na main hindi shehar nagaori
Na hindu na turk pashauri

Na main bhet mazhab de paya
Na main aadam hawwa jaya
Na koi apna naam dharaya

Avval-aakhar aap nu jana
Na koi dooja hor pacchana
Maithon na koi har syana

Bulle shauh Kharha hai kaun
Bulla ki jaana main kaun